Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Paź

Czy organ może odmówić przewoźnikowi zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w przypadku ograniczania ilości kursów przez przewoźnika?

Tagi: , , ,

W załączeniu do pobrania pismo DTD.6.4310.440.2018.ES z dnia 15 października 2018 r. zawierające odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na zapytanie PIGTSiS, czy organ może odmówić przewoźnikowi zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w przypadku ograniczania ilości kursów [...]

Paź

Szkolenie dot. problemów związanych z wdrażaniem nowych zasad w zakresie „dobrej reputacji” oraz innych spraw dotyczących realizacji przewozów regularnych

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych realizujących głównie przewozy osób na jednodniowe szkolenie z zakresu zmian wynikających z nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz zmian w podejściu organów JST [...]