Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Stanowisko resortu transportu odnoszące się do poszczególnych problemów i postulatów zgłoszonych przez Forum Transportu Drogowego

Tagi: ,

W załączeniu zamieszczamy skan pisma l.dz. DTD-6.4311.27.2024 z 23 kwietnia 2024 r., podpisanego przez Pana Pawła Gancarza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarta jest stanowisko resortu transportu odnoszące się do poszczególnych problemów i postulatów podnoszonych przez organizacje zrzeszające przewoźników międzynarodowych, które uczestniczyły w posiedzeniu Forum Transportu Drogowego, jakie odbyło się w dniu 26 marca 2024 roku.

Jednocześnie zamieszczamy także scan oficjalnego stanowiska FTD, jakie podjęte zostało podczas posiedzenia, jakie odbyło się w dniu 26.03.2024 r.