Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Oferta dla przedsiębiorców

PIGTSIS świadczy usługi wszystkim przewoźnikom nie tylko będącym członkami Izby.

 

Najważniejsze obszary działalności PIGTSIS w zakresie obsługi przewoźników to: