Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

System informacyjny – Elektroniczny Rozkład Jazdy Autobusów

Polska Izba Gospodarcza Transportu i Spedycji od wielu lat utrzymuje bazę danych na temat połączeń autobusów w komunikacji krajowej.  Baza danych aktualizowana jest bezpośrednio przez przewoźników oraz organy administracji samorządowej wydające zezwolenia na linie komunikacji regularnej. W 2008 roku scentralizowano system informatyczny, usprawniono procedury pracy. Dzięki temu oraz konsekwencji z jaką Izba finansuje to przedsięwzięcie możecie Państwo korzystać z kompleksowego systemu informacyjnego obejmującego większość przewoźników oraz teren całego kraju.

1. Warunki udostępnienia jednostkom samorządu terytorialnego naszej stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl
Ponieważ wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, jako „organizatorzy publicznego transportu zbiorowego”, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 lit.e Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r., poz. 2136 z późniejszymi zmianami), zobowiązani są, od dnia 1 marca 2011 r., do posiadania własnego systemu informacji dla pasażera, więc proponujemy, aby skorzystali z naszego systemu i nie budowali swojego odrębnego systemu informacji dla pasażera.

Wychodzimy przez to także na przeciw oczekiwaniom pasażera, aby w jednym miejscu mógł uzyskać informację o komunikacji a nie szukać jej w 2.800 odrębnych wyszukiwarkach poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, odrębnie wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

 

W załączeniu pismo z propozycją współpracy oraz projektem umowy na udostępnienie jednostkom samorządu terytorialnego naszej stronie internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl

 

– pismo z ofertą dla samorządów

– Wzór umowy do pobrania w załączonych plikach (na dole strony)

 

2. Informacje o połączeniach można uzyskać:

 

Więcej o rozkładach jazdy na WWW możecie Państwo przeczytać w osobnym artykule. Natomiast przewoźników oraz organy administracji samorządowej zapraszamy do zapoznania się z informacją jak wprowadzać i modyfikować dane w naszej bazie.

 

3. Uprzejmie informujemy, że na nasza strona internetowa www.autobusowrozkladjazdy.pl  pozwalająca wyszukiwać połączenia autobusowe pomiędzy przystankami lub miejscowościami w kraju zawiera informacje o komunikacji na około 10 tysiącach linii komunikacyjnych, z wyjątkiem komunikacji miejskiej, i jest zbudowana zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach “Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy [tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 202]”.

Zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialne za organizowanie publicznego transportu zbiorowego, do współpracy w zakresie zamieszczania informacji o komunikacji publicznej.

Informujemy, że w zakładce “Organizatorzy” na stronie internetowej www.autobusowrozkladjazdy.pl jest już uwidoczniony wykaz 42 jednostek samorządów terytorialnych, które zamiast tworzyć własne systemy informacji o komunikacji na ich obszarze,  korzystają z wyszukiwarki połączeń autobusowych opracowanej przez PIGTSiS i dostępnej publicznie.

 

Wzór umowy z jednostką samorządu terytorialnego: