Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Pismo z Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarte jest stanowisko resortu transportu do propozycji Forum Transportu Drogowego ws. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców oraz refundacji kosztów wymiany tachografów

Tagi: , , ,

W załączeniu zamieszczamy skan pisma l.dz. DTD-1.4410.41.2024 z 23 kwietnia 2024 r., podpisanego przez Pana Pawła Gancarza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarte jest stanowisko resortu transportu odnoszące się do propozycji Forum Transportu Drogowego, zgłaszanych w dniu 26 marca 2024 r., w zakresie:

1) zmiany ustawy o czasie pracy kierowców, zmierzająca do zmiany zasad naliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kierowców w ruchu międzynarodowym,

2) podjęcia działań umożliwiających refundację poniesionych kosztów związanych z obowiązkową wymianą tachografów w pojazdach  ciężarowych