Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Ogólne

maj

Pismo PIGTSIS do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów, ws. niewystarczających środków w budżecie Państwa na pokrycie utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów

Tagi: ,

Informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji wystosowała w dniu 17 maja 2023 r. pismo l.dz. PIGTSiS-108/P/2023 do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów, w którym sygnalizujemy, że prawdopodobnie od września 2023 r. zabraknie [...]

maj

Uwagi i propozycje PIGTSIS dotyczące dalszego doprecyzowania przepisów związanych z posiadaniem bazy eksploatacyjnej przewoźnika drogowego oraz sposobu wyznaczania zarządzającego transportem przez przedsiębiorcę transportowego

Tagi: , , ,

Informujemy, że w związku  otrzymanym w dniu 2 maja 2023 r. pismem Pana Rafała Webera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, dotyczącym przepisów związanych z posiadaniem bazy eksploatacyjnej przewoźnika drogowego oraz sposobu wyznaczania zarządzającego transportem [...]

kw.

Nabór wniosków, w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotyczących zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego lub taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI), dla obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych oraz wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór wniosków, w ramach Krajowego Planu Odbudowy w komponencie E (autobusy), w którym wsparcie finansowe, w łącznej kwocie 1.689.297.247,00 zł, [...]