Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Ogólne

maj

Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIGTSiS

Tagi: , ,

Panie, Panowie Prezesi, Zarządcy, Dyrektorzy Właściciele Firm, Członkowie PIGTSiS Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że w dniu 17 września 2024 roku [wtorek] odbędzie się zwołane uchwałą Zarządu posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...]

kw.

Pismo z Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarte jest stanowisko resortu transportu do propozycji Forum Transportu Drogowego ws. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców oraz refundacji kosztów wymiany tachografów

Tagi: , , ,

W załączeniu zamieszczamy skan pisma l.dz. DTD-1.4410.41.2024 z 23 kwietnia 2024 r., podpisanego przez Pana Pawła Gancarza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarte jest stanowisko resortu transportu odnoszące się do propozycji Forum [...]

kw.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego dla PIGTSiS

Tagi:

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2024 Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2024r., Marszałek Województwa nadał Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji ODZNAKĘ HONOROWĄ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO za zasługi Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego PIGTSiS [...]