Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego dla PIGTSiS

Tagi:

Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2024 Komisji Odznaki Honorowej Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 12 kwietnia 2024r., Marszałek Województwa nadał Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji ODZNAKĘ HONOROWĄ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO za zasługi Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego PIGTSiS dla Województwa Świętokrzyskiego.

W załączeniu:  Akt Nadania Odznaki Honorowej  wraz z pismem Marszałka Województwa