Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

mar
mar

Pismo Ministra Infrastruktury ws. retrofittingu tachografów

Tagi: , ,

Przekazujemy w załączeniu scan pisma Ministra Infrastruktury l.dz. DTD-1.4410.28.2024 z dnia 18 marca 2024 r. podpisanego przez Podsekretarza Stanu Pana Pawła Gancarza, w którym informuje, że w pojazdach realizujących międzynarodowe przewozy drogowe wykonywane na terytorium Unii Europejskiej należy:

  • do 31 rudnia 2024 r.  wymienić tachografy najstarsze, czyli analogowe i tachografy G1, natomiast
  • do dnia 18 sierpnia 2025 r. należy wymienić pozostałe tachografy G2V1.

W załączeniu przekazano nam także scan stanowiska Komisji Europejskiej.

W/w decydenci, uważają, ze gdyby przewoźnicy dokonywali wymiany tych tachografów podczas przeglądów okresowych, to 80% pojazdów nie musiałoby dodatkowo zjeżdżać do warsztatów na wymianę tachografów oraz nie byłoby spiętrzenia w końcówce 2024 r.