Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Publikacje

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że postanowiła wyprzedać posiadane zapasy niektórych wydawnictw Izby. Wyprzedaż dotyczy pozycji: 

1. „Informator – WZORY DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH USTAWOWE UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA PRZEZ UPRAWNIONYCH PASAŻERÓW Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW PUBLICZNYM AUTOBUSOWYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM ”  – wydanie z roku 2018

2. „Informator – Zasady opracowywania rozkładów jazdy autobusów w publicznym transporcie zbiorowym” – wydanie z roku 2019.

Szczegóły w aktualnościach lub po kliknięciu w link


Pozycje wydawnicze PIGTSIS, będące w sprzedaży:


I. Informator – Zasady opracowywania rozkładów jazdy autobusów w publicznym transporcie zbiorowym


W związku z pytaniami i prośbami dotyczącymi prawidłowego sposobu opracowania rozkładu jazdy na linię komunikacyjna, szczególnie przez Organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej – w związku z uruchamianiem systemu dopłat dla organizatorów z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, PIGTSiS postanowiła wydać kolejną edycję Informatora:

Cena 1 egzemplarza zawiera podatek VAT i wynosi przy zamówieniu:

 • do 5 egzemplarzy – 30,00 zł. za 1 egzemplarz
 • od 6 do 10 egzemplarzy – 25,00 zł za 1 egzemplarz
 • od 11 egzemplarzy – 20,00 zł za 1 egzemplarz

Za wysyłkę zamówionych egzemplarzy będzie pobierana opłata w wysokości 14,00 zł (17,22 zł z VAT)

Spis treści Informatora

W załączeniu formularz zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

II. Informator o ulgach obowiązujących w drogowym publicznym transporcie zbiorowym wraz ze wzorem dokumentów uprawniających do nabycia ulg (Wydanie VI – zaktualizowane)

Wydawnictwo zostało opracowane wg. aktualnego stanu prawnego dotyczącego aktów prawnych w zakresie ulg jak i wzorów dokumentów uprawniających do korzystania z przysługujących uprawnień.Na prośbę członków, wydawnictwo będzie posiadało kartki szyte, co powinno zapewnić lepszą trwałość Informatora. Zamówiony nakład będzie dostępny po dniu 19 marca.

Cena 1 egzemplarza Informatora będzie uzależniona od zamawianej ilości. Cena zawiera podatek VAT.

 • do 5 egzemplarzy – 30,00 zł za 1 egzemplarz
 • od 6 do 10 egzemplarzy – 25,00 zł za 1 egzemplarz
 • od 11 do 20 egzemplarzy – 21,00 zł za 1 egzemplarz
 • od 21 do 40 egzemplarzy – 18,00 zł za 1 egzemplarz
 • od 41 egzemplarzy – 15,00 zł za 1 egzemplarz

Przy zamówieniu 20 egzemplarzy naliczana będzie opłata za przesyłkę kurierską w wysokości 24,00 zł powiększoną o należny podatek VAT, tj. łącznie 29,52 zł.

Przy zamówieniu więcej niż 20 egzemplarzy, koszty wysyłki nie będą naliczane.

Zamówienia przyjmujemy na załączonym druku:

 • na fax. 22 822 19 20
 • mailem: pigtsis@pigtsis.pl

Zamówienie prosimy składać na załączonym druku – ZAMÓWIENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan wydawniczy: 

 • w tej chwili nie mamy zaplanowanych nowych wydawnictw