Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Publikacje

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że postanowiła wyprzedać posiadane zapasy niektórych wydawnictw Izby. Wyprzedaż dotyczy pozycji: 

1. „Informator – WZORY DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH USTAWOWE UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA PRZEZ UPRAWNIONYCH PASAŻERÓW Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW PUBLICZNYM AUTOBUSOWYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM ”  – wydanie z roku 2018

2. „Informator – Zasady opracowywania rozkładów jazdy autobusów w publicznym transporcie zbiorowym” – wydanie z roku 2019.

Szczegóły w aktualnościach lub po kliknięciu w link


Pozycje wydawnicze PIGTSIS, będące w sprzedaży:


I. Informator – Zasady opracowywania rozkładów jazdy autobusów w publicznym transporcie zbiorowym


W związku z pytaniami i prośbami dotyczącymi prawidłowego sposobu opracowania rozkładu jazdy na linię komunikacyjna, szczególnie przez Organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej – w związku z uruchamianiem systemu dopłat dla organizatorów z funduszu rozwoju przewozów autobusowych, PIGTSiS postanowiła wydać kolejną edycję Informatora:

Cena 1 egzemplarza zawiera podatek VAT i wynosi 15 zł.

Za wysyłkę zamówionych egzemplarzy będzie pobierana opłata w wysokości 44,00 zł (54,12 zł z VAT)

Spis treści Informatora

W załączeniu formularz zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

II. Informator o ulgach obowiązujących w drogowym publicznym transporcie zbiorowym wraz ze wzorem dokumentów uprawniających do nabycia ulg (Wydanie VI – zaktualizowane)

Wydawnictwo zostało opracowane wg. aktualnego stanu prawnego dotyczącego aktów prawnych w zakresie ulg jak i wzorów dokumentów uprawniających do korzystania z przysługujących uprawnień. Na prośbę członków, wydawnictwo będzie posiadało kartki szyte, co powinno zapewnić lepszą trwałość Informatora. Zamówiony nakład będzie dostępny po dniu 19 marca.

Cena 1 egzemplarza zawiera podatek VAT i wynosi 15 zł.

Za wysyłkę zamówionych egzemplarzy będzie pobierana opłata w wysokości 44,00 zł (54,12 zł z VAT)

Zamówienia przyjmujemy na załączonym druku:

  • na fax. 22 822 19 20
  • mailem: pigtsis@pigtsis.pl

Zamówienie prosimy składać na załączonym druku – ZAMÓWIENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan wydawniczy: 

  • w tej chwili nie mamy zaplanowanych nowych wydawnictw