Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Spotkania

gru

Spotkanie Noworoczne Członków Izby

Tagi: ,

Członkowie PIGTSiS, Zarząd Izby informuje, że w dniu 11/12 stycznia 2023 r. organizuje tradycyjne Spotkanie Noworoczne Członków Izby. W załączeniu zamieszczamy pismo informujące o tym Spotkaniu oraz kartę uczestnictwa, którą prosimy o przysłanie do Izby [...]

sie

Drugie Szkolenie nt. „Zawarcie umowy i jej rozliczenie w zakresie realizacji usług o charakterze użyteczności publicznej” – szkolenie PIGTSiS dla przewoźników oraz jst

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, w związku zainteresowaniem i kierowanymi pytaniami do Nas w sprawie zawierania umów dotyczących przewozów o charakterze użyteczności publicznej, rozliczania przewozów, ustalania wysokości należnej rekompensaty oraz środków pochodzących z [...]