Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistów w dziedzinie organizacji pracy transportu pasażerskiego, odpowiednią bazą lokalową oraz bazą danych o przewoźnikach oraz wykonywanych przez nich kursach autobusowych. Nasi pracownicy zajmują się opracowywaniem ogólnokrajowego rozkładu jazdy pasażerskiej komunikacji autobusowej współdziałając w tym zakresie z przewoźnikami, operatorami oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu całego kraju.

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych w zakresie:

 

  • wykonywania analiz sytuacji komunikacyjnej, o których mowa w art. 22a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), niezbędnych przed podjęciem decyzji o wydaniu lub zmianie zezwolenia na linie komunikacyjne do 100 km na wykonywanie regularnego przewozu osób;
  • wykonywania innych analiz z zakresu organizacji drogowych przewozów regularnych na obszarze województwa, powiatu, gminy,
  • organizacji postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
  • przygotowania planów transportowych;
  • przygotowania specyfikacji przetargowych;
  • prowadzenia Systemu Informacji dla Pasażera będącego informacją o autobusowym publicznym transporcie zbiorowym, co spełnienia obowiązki, nałożone na Organ i Organizatora, wynikające z art. 15 ust. 1 pkt 3 lit. e Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.)
  • sprzedaży druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń w transporcie drogowym.