Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Działania Izby

Lis

Stanowisko PIGTSiS ws. promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów

Tagi: , , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, odpowiadając na pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa l.dz. DSW.7.41.22.2017.AS.1 z dnia 24 listopada 2017 r. dotyczące „Wniosku Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego COM(2017 653 final” przedkłada swoje stanowisko [...]

Paź

Projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym

Tagi: , , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, w nawiązaniu do informacji przedstawionej w dniu 13.06.2017 r. podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby, przedstawia w załączeniu: – opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC90), – pismo PIGTSiS-134/P/2017 z 29 [...]