Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Działania Izby

kw.

Pismo z Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarte jest stanowisko resortu transportu do propozycji Forum Transportu Drogowego ws. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców oraz refundacji kosztów wymiany tachografów

Tagi: , , ,

W załączeniu zamieszczamy skan pisma l.dz. DTD-1.4410.41.2024 z 23 kwietnia 2024 r., podpisanego przez Pana Pawła Gancarza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarte jest stanowisko resortu transportu odnoszące się do propozycji Forum [...]

wrz

Jubileusz 80-Lecia działalności PKS

Tagi: , ,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że 21 Przedsiębiorstw i Spółek PKS lub firm wywodzących się z tej Organizacji zgłosiło akces uczestniczenia w obchodach Jubileuszu 80-Lecia działalności PKS oraz dokonało wpłat [...]

sie

Jednodniowe szkolenia z zakresu zmian wynikających z nowelizacji ustaw związanych z realizacją publicznego transportu zbiorowego

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie zaprasza pracowników: – jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z publicznym transportem zbiorowym, oraz –  przedsiębiorstw transportowych, realizujących głównie przewozy osób, na jednodniowe szkolenia z zakresu zmian [...]