Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Dystrybucja druków


Informacje dodatkowe:

Informujemy, że od dnia 30 grudnia 2019 r. dostępne będą dwa nowe wzory druków określonych zał. 4 i 10 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.2377) – dotyczy to poniższych wzorów:

Poz. 7 zamówienia: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zał. nr 4 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);

Poz. 8 zamówienia: Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zał. nr 10 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);

Pozostałe 7 zmienianych wzorów określonych w zał. 1, 2, 3, 5, 7, 8 i 9 w/w Rozporządzenia będą sukcesywnie dostępne nie później niż do końca 2020 r.

Dotychczasowe wzory tych w/w 7 druków, zgodnie z § 6 ust. 3 w/w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, mogą być wydawane do 31 grudnia 2020 r.

Ponadto informujemy, że do dnia 31 grudnia 2019 r. realizowane będą zamówienia na druki Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wg dotychczasowego wzoru – zał. nr 4 do Rozp. MI (Dz. U. z 2018 r. poz. 1584), do czasu wyczerpania naszych zapasów magazynowych.Zasady dystrybucji druków:

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie jest dystrybutorem DOTYCHCZASOWYCH druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób lub rzeczy.

Wszystkie powyższe druki zostały opracowane i wydrukowane na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w Polskiej  Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i spełniają wymogi określone w odpowiednich rozporządzeniach wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie dotyczącym wzorów tych druków.

Odbiorcą tych druków są wyłącznie urzędy samorządu terytorialnego na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, które zgodnie z obowiązującym prawem udzielają zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji oraz wydają inne zezwolenia albo zaświadczeniaFORMULARZ ZAMÓWIENIA NA DRUKI (pdf); (xls)

(do pobrania po kliknięciu w link lub na dole strony)Lista oferowanych druków:

 1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – zał. 1 do Rozp. MI (Dz. U. z 2018 r. poz.1584);
 2. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego – zał. nr 6 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);
 3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – zał. nr 2 do Rozp. MI (Dz. U. z 2018 r. poz.1584);
 4. Wypis z licencji na  wykonywanie  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu  osób samochodem osobowym  – zał. nr 7 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);
 5. Licencja na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do  przewozu  powyżej  7  i  nie  więcej  niż 9  osób  łącznie  z  kierowcą  – zał. nr 3 do Rozp. MI (Dz. U. z 2018 r. poz.1584);
 6. Wypis z  licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym  konstrukcyjnie  do przewozu powyżej  7 i  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  – zał. nr 8 do Rozporządzenia MTBiGM (Dz. U. z 2013 r. poz.713);
 7. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką– zał. nr 4 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 8. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką– zał. nr 10 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 9. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – zał. nr 5 do Rozp. MI (Dz. U. z 2018 r. poz.1584);
 10. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 1 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 11. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 8 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 12. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 2 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605);
 13. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 9 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 14. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 1 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)
 15. Wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 2 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)
 16. Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – zał. 1 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 41) (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.383)
 17. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 1 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612)– pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 18. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 5 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 19. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 3 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 20. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 6 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 21. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu – zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)
 22. Wypis z potwierdzenie zgłoszenia przewozu – zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)


Realizacja zamówień:

 

Do wymienionych w formularzu zamówienia cen druków będzie doliczany podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 % oraz będą doliczane koszty przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej, zgodnie z dyspozycją zamawiającego i cenami określonymi we wzorze zamówienia


 

Zamówienia na druki można złożyć na załączonym na stronie internetowej formularzu.

Wypełniony i podpisany formularz zamówienia można przesłać:

 • po zeskanowaniu pocztą elektroniczną na adres pigtsis@pigtsis.pl lub
 • faksem na numer 22 822 19 20
 • klasyczną pocztą na adres: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa.

Realizacja przesyłki będzie następować w terminie do czternastu dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia.Formularze zamówienia na druki: