Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Dystrybucja druków


Zasady dystrybucji druków:

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie jest dystrybutorem DOTYCHCZASOWYCH druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób lub rzeczy.

Wszystkie powyższe druki zostały opracowane i wydrukowane na zlecenie Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w Polskiej  Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i spełniają wymogi określone w odpowiednich rozporządzeniach wydanych przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie dotyczącym wzorów tych druków.

Odbiorcą tych druków są wyłącznie urzędy samorządu terytorialnego na szczeblach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, które zgodnie z obowiązującym prawem udzielają zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji oraz wydają inne zezwolenia albo zaświadczenia

Przy składaniu zamówień prosimy o posługiwanie się wyłącznie aktualnym drukiem formularza zamówienia. Zamówienia składane na „starych” formularzach zawierających nieaktualne podstawy prawne oraz nieaktualne ceny nie będą realizowaneFORMULARZ ZAMÓWIENIA NA DRUKI (pdf); (xls)

(do pobrania po kliknięciu w link lub na dole strony)Lista oferowanych druków:

 1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego – – zał. 1 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 2. Wypis z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika  drogowego – – zał. nr 7 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – – zał. nr 2 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 4. Wypis z licencji na  wykonywanie  krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu  osób samochodem osobowym  – – zał. nr 8 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 5. Licencja na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do  przewozu  powyżej  7  i  nie  więcej  niż 9  osób  łącznie  z  kierowcą  – – zał. nr 3 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 6. Wypis z  licencji na wykonywanie krajowego  transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym  konstrukcyjnie  do przewozu powyżej  7 i  nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą  –– zał. nr 9 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 7. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką– zał. nr 4 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 8. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką– zał. nr 10 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 9. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy – – zał. nr 5 do Rozp. MI (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377);
 10. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 1 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 11. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 8 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 12. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 2 do Rozporządzenia MIiR (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605);
 13. Wypis z zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób  – zał. 9 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 1605)
 14. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 1 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)
 15. Wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne – zał. 2 do Rozp. MIiR (Dz. U. z 2014 r., poz. 961)
 16. Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego – zał. 1 do Rozporządzenia MIiB (Dz. U. z 2017 r., poz. 41) (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.383)
 17. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 1 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612)– pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 18. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – zał. 5 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 19. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 3 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 20. Wypis z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – zał. 6 do Rozporządzenia MI (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1612) – pozostanie w dalszym użytku zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 5.04.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 567)
 21. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu – zał. nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)
 22. Wypis z potwierdzenie zgłoszenia przewozu – zał. nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów. (Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205)
 23. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – zał. nr 4 do Rozp. MI (Dz. U. z 2018 r. poz. 1584); „STARY” WZÓR”


Realizacja zamówień:

 

Do wymienionych w formularzu zamówienia cen druków będzie doliczany podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 % oraz będą doliczane koszty przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej, zgodnie z dyspozycją zamawiającego i cenami określonymi we wzorze zamówienia


 

Zamówienia na druki można złożyć na załączonym na stronie internetowej formularzu.

Wypełniony i podpisany formularz zamówienia można przesłać:

 • po zeskanowaniu pocztą elektroniczną na adres pigtsis@pigtsis.pl lub
 • faksem na numer 22 822 19 20
 • klasyczną pocztą na adres: Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa [obecnie w czasach epidemicznych nie zalecamy]. Jeżeli zamówienie zostało przysłane drogą elektroniczną, nie należy go już przysyłać pocztą.

Realizacja przesyłki będzie następować w terminie do czternastu dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia.Formularze zamówienia na druki: