Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

wrz

25 – lecie PIGTSIS

Oficjalne logo obchodów 25 – lecia PIGTSiS:

Film prezentujący historię 25 – lecia PIGTSiS:

 

Film zarejestrowany w dniu 3 października 2019 roku w Pałacyku Lubomirskich w Warszawie przedstawiający przebieg uroczystości 25 – lecia PIGTSiS (wersja zarejestrowana na żywo):

 

Film zarejestrowany w dniu 3 października 2019 roku w Pałacyku Lubomirskich w Warszawie przedstawiający przebieg uroczystości 25 – lecia PIGTSiS (pełna wersja filmu):

 

Film przedstawiający przebieg uroczystości 25 – lecia PIGTSiS (skrót – dyskusja panelowa):

 

 

Film przedstawiający przebieg uroczystości 25 – lecia PIGTSiS (skrót – odznaczenia):