Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Nowy adres biura PIGTSiS Białystok

Informujemy iż z dniem 1 marca b.r. biuro PIGTSiS w Białymstoku znajduje się pod nowym adresem:

ul. Octowa 3 lok. 19,

15-399 Białystok

Zmianie ulega również telefon kontaktowy: 603 958 683