Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Informacje prawne

Mar

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz do Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące zasad i warunków wykonywania przewozów międzynarodowych osób

Tagi: , ,

W załączeniu do pobrania nasze pismo PIGTSiS-393/P/2018 do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego zwierajace kilka problemów i wątpliwości dotyczących zasad i warunków wykonywania przewozów międzynarodowych [...]

Gru

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej

Tagi: , ,

W dniu 19 grudnia ukazał się dziennik ustaw w którym pod nr.2371 Została opublikowana Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018; która w art.34 przedłuża do dnia 31 grudnia 2018 r. Ważność posiadanych zezwoleń, Datę prowadzenia działalności w transporcie regularnym osób Link [...]

Gru

Informacja nr 17 (nowelizacja ustawy o ptz) – 18.12.2017

Tagi: , , ,

Informuję, ze w dniu 9 stycznia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury na którym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ponownie przedstawi Komisji założenia do rządowego projektu ustawy o nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. „o publicznym transporcie zbiorowym”. Przedstawione przez Ministerstwo propozycje założeń, zostaną omówione w czasie Spotkania Noworocznego [...]