Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

gru
gru

Powtórne stanowisko Izby ws. terminów na jakie powinny być wydawane nowe zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

Tagi: , ,

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 23 października 2023 r. „Opinii – pogląd prawny PIGTSiS” na naszej stronie internetowej pod linkiem http://www.pigtsis.pl/opinia-prawna-pigtsis-ws-wydawania-zezwolen-przewozy-regularne/ , zamieszczamy nasze stanowisko dotyczące:

  • terminów na jakie powinny być wydawane nowe zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych,
  • sposobu i zakresu wykonywania analiz sytuacji rynkowej.

Obydwa te stanowiska PIGTSiS zostały podczas wczorajszego spotkania z Panią Renatą Rychter – Dyrektorem Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury w w/w

sprawach zostały w pełni podtrzymane.

  • ponadto przedstawiamy nasze stanowisko w sprawie uruchamiania linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej na tym samym przebiegu, co aktualnie wykonywane są linie regularne wykonywane przez przewoźników komercyjnych