Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Opinie prawne

kw.

Pismo z Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarte jest stanowisko resortu transportu do propozycji Forum Transportu Drogowego ws. zmiany ustawy o czasie pracy kierowców oraz refundacji kosztów wymiany tachografów

Tagi: , , ,

W załączeniu zamieszczamy skan pisma l.dz. DTD-1.4410.41.2024 z 23 kwietnia 2024 r., podpisanego przez Pana Pawła Gancarza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym zawarte jest stanowisko resortu transportu odnoszące się do propozycji Forum [...]

gru

Powtórne stanowisko Izby ws. terminów na jakie powinny być wydawane nowe zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

Tagi: , ,

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 23 października 2023 r. „Opinii – pogląd prawny PIGTSiS” na naszej stronie internetowej pod linkiem http://www.pigtsis.pl/opinia-prawna-pigtsis-ws-wydawania-zezwolen-przewozy-regularne/ , zamieszczamy nasze stanowisko dotyczące: terminów na jakie powinny być wydawane nowe zezwolenia [...]

lip

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, uprzejmie informuje, że przesyła do Ministerstwa Infrastruktury pismo l. dz. PIGTSiS-128/P/2023 z 18.07.2023 r. w którym zawarliśmy uwagi do skierowanego do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra [...]

maj

Uwagi i propozycje PIGTSIS dotyczące dalszego doprecyzowania przepisów związanych z posiadaniem bazy eksploatacyjnej przewoźnika drogowego oraz sposobu wyznaczania zarządzającego transportem przez przedsiębiorcę transportowego

Tagi: , , ,

Informujemy, że w związku  otrzymanym w dniu 2 maja 2023 r. pismem Pana Rafała Webera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, dotyczącym przepisów związanych z posiadaniem bazy eksploatacyjnej przewoźnika drogowego oraz sposobu wyznaczania zarządzającego transportem [...]