Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Opinie prawne

Sty

Informacja o zapisach ustawy a dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Tagi: , , ,

W załączeniu do pobrania informacja o zapisach ustawy a dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [...]

Lis

Pomoc publiczna

Tagi: , ,

W związku z licznymi wątpliwościami jakie wynikają z pism Prezesa UOKiK lub pism Urzędów Wojewódzkich, poniżej przedstawiamy pogląd prawny Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w odniesieniu do: warunków jakie wg przepisów prawnych [...]