Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Opinie prawne

Mar

Pismo do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz do Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące zasad i warunków wykonywania przewozów międzynarodowych osób

Tagi: , ,

W załączeniu do pobrania nasze pismo PIGTSiS-393/P/2018 do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego zwierajace kilka problemów i wątpliwości dotyczących zasad i warunków wykonywania przewozów międzynarodowych [...]

Gru

Informacja nr 17 (nowelizacja ustawy o ptz) – 18.12.2017

Tagi: , , ,

Informuję, ze w dniu 9 stycznia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury na którym Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ponownie przedstawi Komisji założenia do rządowego projektu ustawy o nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. „o publicznym transporcie zbiorowym”. Przedstawione przez Ministerstwo propozycje założeń, zostaną omówione w czasie Spotkania Noworocznego [...]

Gru

Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ust. budżetowej na rok 2018

Tagi: , , ,

Informujemy iż w dniu 8 grudnia b.r. Sejm przyjał ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ust. budżetowej na rok 2018 w której w art. 34 znajduje się zapis dotyczący wykonywania transportu drogowego w roku 2018 na podstawie zezwoleń na komunikację regularną. Ustawa w dniu 11 grudnia została przekazana do podpisu [...]