• Informacja Ambasady Republiki Białoruś nt. ograniczeń wwozu pojazdów transp. na obszar Unii Celnej

  W zał. do pobrania pismo Ambasady Republiki Białoruś dot. ograniczeń w wykorzystaniu wwożonych czasowo pojazdów transportu międzynarodowego na obszar Uni Celnej


   

  2015-07-03

  Ogólne |

 • Ebooking - przyspieszone przekraczanie granicy w celach turystycznych

  Przewoźnicy i organizatorzy przejazdów turystycznych.

   

  Przypominamy, że poprzez stronę internetową https://granica.gov.pl/ebooking/ można zgłosić - co najmniej 48 godzin wcześniej - planowany przyjazd autokaru z pasażerami na granicę, co usprawni i przyśpieszy odprawę graniczną.

  2015-06-30

  Ogólne |

 • Informacja o ZWZ PIGTSiS w dniu 18 czerwca 2015 r.

  Informuję iż w dniu 18 czerwca 2015 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS.

  ZWZ przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności organów Izby. Udzieliło zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za rok poprzedni.

  ZWZ wybrało na kadencje 2015 – 2018, 6-cio osobowy zarząd PIGTSiS. Prezesem zarządu został Zdzisław Szczerbaciuk.  Pozostali członkowie zarządu otrzymali stanowiska wiceprezesów, są to:

  - Franciszek Kowaluk,

  - Henryk Leszczyński,

  - Józef Słowikowski,

  - Hieronim Urbanek,

  - Stanisław Wodyński, który złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.

   

  ZWZ przyjęło stanowisko wyrażające niezadowolenie ze sposobu wdrażania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

   

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Warszawa, dn. 25 czerwca 2015 r.

 • Płaca minimalna w transporcie - pismo do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w związku z poinformawniem przez kolejny kraj o wprowadzeniu przepisów dotyczących płacy minimalnej, wystosowała kolejne pismo do Pani Mari Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju, w którym wyrażamy swoje niezadowolenie bezradnością Polskiego Rządu w adekwatnym reagowaniu oraz w wyjaśnianiu problemów, jakie polskim przewoźnikom stwarzają inne państwa Unii Europejskiej poprzez wprowadzanie na własnych obszarach płacy minimalnej i obejmowaniem tymi przepisami polskich przewoźników realizujących przewozy międzynarodowe zgodnie za zasadami i warunkami określonymi przez Unię Europejską.

  W załączeniu pismo l. dz. PIGTSiS- 459/P/2015 z 25 czerwca 2015 r.

  2015-06-25

  Działania Izby | Ogólne |

 • Rozszerzenie sieci dróg objętych elektronicznym system poboru opłat viaTOLL

  W związku z planowanymi zmianami w funkcjonowaniu elektronicznego systemu poboru opłat viaTOLL na terenie Polski, chciałabym poinformować, że z dniem 30 czerwca 2015 roku sieć dróg płatnych powiększy się o ok. 251 km.

  2015-06-17

  Ogólne |

 • Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w załączeniu przekazuje do wiadomości scan naszego pisma l. dz. PIGTSiS-410/P/2015 z 22.05.2015 r. adresowanego do Pana Stanisława Żmijana - Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury, w którym to piśmie zawarliśmy nasze konkretne propozycje zmian wraz z ich uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), w którym to projekcie Podkomisja Sejmowa zamierza zmienić mandatowe karanie kierowców za przekraczanie prędkości i tzw. "późne" wjazdy na skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, na kary administracyjne nakładane na właścicieli pojazdów. 

  Uprzejmie prosimy naszych Członków o zapoznanie sie z tymi - naszym zdaniem skandalicznymi - propozycjami kilkunastu parlamentarzystów i podjęcie stosownych działań w terenie, aby znaleźć poparcie innych Parlamentarzystów dla poparcia zgłoszonych przez PIGTSiS propozycji zmian naprawiających te szkodliwe zamiary.


   

 • Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS - 18 czerwca 2015r.

  W nawiązaniu do informacji z dnia 2 marca b.r. PIGTSIS uprzejmie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2015 r. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIGTSiS.

 • Szkolenie dotyczące problemów związanych z wdrażaniem ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych, realizujących głównie przewozy osób, oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego na: Szkolenie dotyczące problemów związanych z wdrażaniem ustawy o Publicznym Transporcie zbiorowym oraz spraw wynikających z nowych regulacji prawnych w zakresie transportu drogowego”

   

        

  2015-04-21

  Ogólne | Szkolenia |

 • Informacja o opłatach za korzystanie przez pojazdy o masie powyżej 3,5 t z dróg na terenie Norwegii

  Przypominamy, że od początku 2015 r. wszystkie pojazdy o masie powyżej 3,5 tony przemieszczające się na terenie Norwegii, w tym ciężarówki i autokary, muszą mieć prawidłowo zainstalowany na przedniej szybie pojazdu nadajnik do automatycznego poboru opłat drogowych.

  2015-04-10

  Ogólne |

 • Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji przedkłada w załączeniu pismo PIGTSiS-312/P/2015 adresowane do Pani Marii Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju zawierające uwagi w zakresie otrzymanych z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 5 lutego 2015 r. projektów:

  1Ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw - projekt datowany na 17grudnia 2014 r.

  2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie minimalnych warunków, jakim powinna odpowiadać kabina pojazdu
  wyposażona w miejsce lub miejsca do spania - projekt z dnia 5 lutego 2015 r.

  3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy