• Drugie czytanie projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym

  W załączeniu stenogram z dyskusji w drugim czytaniu nad projektem zmiany ustawy o transporcie drogowym. Z prośbą do członków o zapoznanie się
  z nim. Szczególnie wystąpieniem Ministra Szmyta na temat kierunków dużej nowelizacji. Ustawa zostanie dziś przez Sejm przyjęta.

   

 • Utrudnienia w ruchu na drogach woj. śląskiego w dniach 27.07-1.08.2016

  W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży, Wojewoda Śląski opublikował rozporządzenie nr 1/16 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów - po drogach na obszarze województwa śląskiego - w dniu 28 lipca 2016 r. w godzinach od 04:00 do 16:00.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Transportu drogowego pod adresem:


  http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/swiatowe-dni-mlodziezy-zakaz-ruchu-pojazdow


  Jest tam również „Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego w sprawie wydanego rozporządzenia porządkowego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego” w dniach od 27 lipca do 1 sierpnia 2016 r. oraz obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o podobnych zakazach na obszarze niektórych powiatów tego województwa.

  Przewoźników przewożących rzeczy prosimy o zapoznanie się z tym dokumentami, natomiast w przewozach autobusami nie ma ograniczeń, jednak w okresie od 27 lipca do 1 sierpnia 2016 r. należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu drogowym

  2016-07-20

  Ogólne |

 • Informacja ws. przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o PTZ

  Uprzejmie informujemy iż Senat skierował do Sejmu swój wniosek o nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Sejm nadał mu nr druku 716. Propozycja Senatu dotyczy w zasadzie przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2017 na dzień 1 stycznia 2018 r.

  Pracę nad tym projektem Sejm rozpoczyna w dniu 19 lipca o godz. 18.oo – przeprowadzając pierwsze czytanie projektu.

  Poprzedni projekt zmiany ustawy proponowany przez Senat, o którym informowaliśmy Szanownych Państwa, (druk senacki nr 208) jest już nieaktualny.

  Szeroką nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma przygotować Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.


  Z poważaniem

  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS

 • Kalendarz - Informator nr rok 2017

  Szanowni Państwo, Zarząd PIGTSiS informuje iż w związku z sugestią naszych Członków planujemy wydać "Kalendarz - Informator na rok 2017". Ma on być swoistą kontynuacją wydawnictwa opracowywanego przez organizację pracodawców "Pracodawcy Transportu Samochodowego" pod nazwą "Kalendarz PKS".


  Kalendarz zawierać będzie dane dotyczące firm przewozowych podobnie jak poprzednie wydawnictwa. Układ kalendarza zostanie nieznacznie zmieniony. Ponadto zostaną zawarte informacje dotyczące jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego czyli tzw. Organizatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.


  Planujemy zamieszczenie, także innych informacji związanych z publicznym drogowym transportem zbiorowym w tym reklam firm współpracujących w realizacji ptz. Zachecamy także wszystkich przewoźników do zamieszczania reklam w planowanym wydawnictwie. Koszt zamieszczenia reklamy wynosić będzie 1107 zł brutto (900 zł + VAT)


   

  2016-07-13

  Działania Izby | Ogólne |

 • Wybór oferty na druk Kalendarza 2017

  Polska Izba Gsopodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w nawiazaniu do informacji dotyczącej oferty (link do oferty) na wydruk Kalendarza Informatora na rok 2017 dziękuję za wszystkie przesłane zgłoszenia.

  Informujemy iż otrzymaliśmy 24 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą. Druk Kalendarza Informatora PIGTSiS na rok 2017 powierzono drukarni Biały Kruk z Sobolewa k. Białegostoku.

   

 • Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i ptz

  Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca grupa Senatorów opracowała projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i publicznym transporcie zbiorowym. Z projektem można zapoznać się na stronach internetowych Senatu RP. Projekt ma numer druku 208.

  Po wstępnym przeanalizowaniu projektu rodzą się duże wątpliwości co do funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym zostanie opracowana dogłębna analiza skutków proponowanych zmian. Z analizą zapozna się Zarząd PIGTSiS na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia b.r. i podejmie decyzje o zgłoszeniu uwag ze strony naszej Organizacji do Senatu RP.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się ww. projektem i zgłaszanie do Zarządu PIGTSiS swoich uwag.

  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS (AKTUALIZACJA)

  W nawiązaniu do wcześniejszych informacji nt. planowanego spotkania z okazji 70-lecia PKS, Zarząd PIGTSiS informuje że spotkanie odbędzie sięw dniu 14 września 2016 roku w Teatrze Buffo w Warszawie (ul. M. Konopnickiej 6)


   

  2016-07-05

  Ogólne | Spotkania |

 • Informacje dot. przygotowania się do realizacji przew. o char. użyteczności publicznej

  W załączeniu aktualna informacja dotycząca które samorządy terytorialne, ogłosiły na stronach TED o swoich zamiarach udzielenia zamówienia na wykonywanie przewozów w publicznym transporcie drogowym osób o charakterze użyteczności publicznej (stan na dzień 30 czerwca)


   

  2016-07-05

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Zmiana adresu biura w Białymstoku

  Informujemy, iż z dniem 1 lipca b.r. zmianie ulega adres naszego biura w Białymstoku. Klientów zapraszamy na ul. Składową 7 budynek D. 15-399 Białystok (wjazd na teren komunikacji miejskiej KPK). Prosimy również o wysyłanie korespondencji na nowy adres.

  Jednocześnie informujemy, iż tymczasowo nie będzie dostępny numer telefonu stacjonarnego (85 675 43 13) do czasu przeniesienie numeru do nowego operatora. Prosimy o kontakt na numer kom.: 603 958 683.

  Adres poczty elektronicznej bez zmian (bialy@pigtsis.pl)

  2016-06-30

  Ogólne |

 • Ogłoszenie oferty na druk kalendarza 207

  W załączeniu treść ogłoszenia dotyczącego druku 1000 egz. wydawnictwa pod tytułem „Kalendarz-Informator Publicznego Transportu Zbiorowego –2017"


  Specyfikacja techniczna:

  1)      Format: A 5 (210x148 mm);

  2)      Ilość stron środka: 336-364;

  3)      Ilość kolorów druku: 1 lub 2;

  4)      Papier środka: offset 80 g;

  5)      Ilość stron reklamowych: 32;

  6)      Ilość kolorów druku:4;

  7)      Wyklejka pełny kolor: mapa Polski z zaznaczeniem granic województw oraz granic powiatów (miejscowości) + mapa dróg krajowych i wojewódzkich)

  8)      Papier stron reklamowych: kreda błyszcząca 115 g;

  9)      Okładka: oprawa twarda, tłoczenie logo Izby, złocenia lub srebrzenia:

  10)  Introligatornia: szycie;

  Nakład: 1.000 egzemplarzy;


  Oczekujemy oferty z ceną wykonania całości prac oraz terminem jaki upłynie od złożenia wybranemu oferentowi wszystkich materiałów do dnia wydrukowania kalendarzy.


  Ofert prosimy nadsyłać na adres Izby lub na adres e-mail pigtsis@pigtsis.pl  w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.


   


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy