• Zmiana adresu biura w Białymstoku

  Informujemy, iż z dniem 1 lipca b.r. zmianie ulega adres naszego biura w Białymstoku. Korespondencję oraz klientów zapraszamy na ul. Składową 7 budynek D. 15-399 Białystok (wjazd na teren komunikacji miejskiej KPK).

  Jednocześnie informujemy, iż tymczasowo nie będzie dostępny numer telefonu stacjonarnego (85 675 43 13) do czasu przeniesienie numeru do nowego operatora. Prosimy o kontakt na numer kom.: 603 958 683.

  Adres poczty elektronicznej bez zmian (bialy@pigtsis.pl)

  2016-06-30

  Ogólne |

 • Kalendarz - Informator nr rok 2017

  Szanowni Państwo, Zarząd PIGTSiS informuje iż w związku z sugestią naszych Członków planujemy wydać "Kalendarz - Informator na rok 2017". Ma on byćswoistą kontynuacją wydawnictwa opracowywanego przez organizację pracodawców "Pracodawcy Transportu Samochodowego" pod nazwą "Kalendarz PKS".


  Kalendarz zawierać będzie dane dotyczące firm przewozowych podobnie jak poprzednie wydawnictwa. Układ kalendarza zostanie nieznacznie zmieniony. Ponadto zostaną zawarte informacje dotyczące jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego czyli tzw. Organizatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.


  Planujemy zamieszczenie, także innych informacji związanych z publicznym drogowym transportem zbiorowym w tym reklam firm współpracujących w realizacji ptz. Zachecamy także wszystkich przewoźników do zamieszczania reklam w planowanym wydawnictwie. Koszt zamieszczenia reklamy wynosić będzie 1107 zł brutto (900 zł + VAT)


   

  2016-06-27

  Działania Izby | Ogólne |

 • Ogłoszenie oferty na druk kalendarza 207

  W załączeniu treść ogłoszenia dotyczącego druku 1000 egz. wydawnictwa pod tytułem „Kalendarz-Informator Publicznego Transportu Zbiorowego –2017"


  Specyfikacja techniczna:

  1)      Format: A 5 (210x148 mm);

  2)      Ilość stron środka: 336-364;

  3)      Ilość kolorów druku: 1 lub 2;

  4)      Papier środka: offset 80 g;

  5)      Ilość stron reklamowych: 32;

  6)      Ilość kolorów druku:4;

  7)      Wyklejka pełny kolor: mapa Polski z zaznaczeniem granic województw oraz granic powiatów (miejscowości) + mapa dróg krajowych i wojewódzkich)

  8)      Papier stron reklamowych: kreda błyszcząca 115 g;

  9)      Okładka: oprawa twarda, tłoczenie logo Izby, złocenia lub srebrzenia:

  10)  Introligatornia: szycie;

  Nakład: 1.000 egzemplarzy;


  Oczekujemy oferty z ceną wykonania całości prac oraz terminem jaki upłynie od złożenia wybranemu oferentowi wszystkich materiałów do dnia wydrukowania kalendarzy.


  Ofert prosimy nadsyłać na adres Izby lub na adres e-mail pigtsis@pigtsis.pl  w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.


   

 • Informacje ws Loi Macron oraz działań KE przeciwko FR i DE

  W załączeniu przekazujemy otrzymane z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przetłumaczoną na język polski informację strony francuskiej w sprawie wymogów w stosunku do przewoźników i innych uczestników transportu drogowego w związku z wejściem w życie przepisów Loi Macron w dniu 1 lipca 2016 r. oraz przetłumaczoną informację prasową Komisji Europejskiej ws prowadzenia działań przeciwko Francji  i Niemcom w związku z niezgodnością zapisów MiLoG-u i ustawy Macrona z prawem europejskim.

  Ponadto w załaczeniu informacja w sprawie dotychczasowych działań Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w sprawie  MiLoG-u i ustawy Macrona na forum krajowym, bilateralnym, Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych


   

  2016-06-22

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Posiedzenie Kmisji Samorządu Ter. i Polityki Reg. oraz Infrastruktury w sprawie ustawy o ptz

  W załaczeniu informacja o przebiegu posiedzenia połączonych Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury Sejmu RP w dniu 8 czerwca dotyczące ocenie przygotowania jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym


   

 • Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS w dniu 22 czerwca 2016r.

  Nawiązując do pisma PIGTSiS 108/P/2016 z dnia 5.04.2016 r. zwołującego Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 22 czerwca 2016 r. w "Hotelu 500" w Strykowie - ul. Warszawska 1, 95-010 Stryków, zamieszczamy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS, celem zapoznania się z nimi i ewentualnego ich wydrukowania na potrzeby członka Izby.

 • Projekt nowelizacji ustawy o ptz przesłany w dniu 4 maja 2016 r. do ministerstwa

  W zał. uwagi Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji przesłane do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stanu Ministerstwa Transportu i Budownictwa, w związku z zamiarem zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.


   

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS - ZMIANA DATY

  Komitet Organizacyjny obchodów 70 - lecia PKS informuję iż z uwagi na obawy wynikające z czasu, jaki musi posiadać Kancelaria Prezydenta RP na rozpatrzenie zgłoszonych przez Państwa wniosków o nadanie odznaczeń państwowych, musi podjąc decyzję o przesunięciu terminu planowanej uroczystości.


  Spotkanie z okazji 70-lecia działalności PKS zostaje przeniesione z dnia 15 czerwca na 14 września.


  Miejsce i godziny planowanej uroczystości pozostają bez zmian.


  W związku z powyższym prosimy firmy, które już dokonały zgłoszenia wraz z opłatą o uczestnictwo w spotkaniu, a które nie będą mogły wziąć udziału w nowym terminie o pisemną rezygnację z udziału w spotkaniu.

   

  2016-05-09

  Ogólne | Spotkania |

 • Informacje dot. przygotowania się do realizacji przew. o char. użyteczności publicznej

  W załączeniu aktualna informacja dotycząca które samorządy terytorialne, ogłosiły na stronach TED o swoich zamiarach udzielenia zamówienia na wykonywanie przewozów w publicznym transporcie drogowym osób o charakterze użyteczności publicznej (stan na dzień 30 kwietnia)


   

  2016-05-04

  Informacje prawne | Ogólne |

 • "Polski Transport: Ocena ćwierćwiecza 1990 – 2015 i priorytety na przyszłość"

  Szanowni Państwo

   

  W m-cu wrześniu 2015 r. Senat wydał zeszyt nr 30/2015 poświęcony problemom transportu, pod tytułem: „Polski Transport  Ocena ćwierćwiecza 1990 – 2015 i priorytety na przyszłość”. W tym zeszycie zostało zawarte także wystąpienie prezesa zarządu PIGTSiS. Treść tego artykułu poniżej zamieszczamy

  2016-04-22

  Ogólne | Media o transporcie |


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy