• Płaca minimalna w Norwegii

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zamieszcza w załączeniu pismo PIGTSiS-723/P/2015 z 17.08.2015 r., skierowane do Pana Pawła Olszewskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące norweskiej płacy minimalnej oraz oceny zaangażowania przewoźników drogowych zrzeszonych w naszej organizacji w przewozach na rynku norweskim.

 • Szkolenie ws. procedur udzielania zamówienia na wyk. przewozów o charakterze użyteczności publicznej

  Informujemy, iż w dniach 23 - 24 września 2015 r. planujemy przeprowadzenie szkolenia pt: "Szkolenie dotyczące spraw związanych z procedurą udzielania zamówienia na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (szczególnie procedura koncesji) oraz wymagań umowy na świadczenie takich usług"


   

  2015-08-17

  Ogólne | Szkolenia |

 • informacje dot. przygotowania się do realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej

  Szanowni Państwo

  Członkowie PIGTSiS

  Przekazuję drugą informację dotyczącą zamieszczonych na stronach TED wstępnych informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, do ewentualnego wykorzystania przez Państwa firmy.

  Z zestawienia widać, że szczególnie powiaty (o 20 więcej niż do dnia 17 lipca), pomału, ale podejmują jakieś decyzje świadczące o tym, że będą rozpoczynać procedurę udzielania zamówienia publicznego.


  Ogłoszenia do dnia dzisiejszego zamieściło:

  - województwa – 6;

  - powiaty           - 48;

  - gminy              -   6.


  Zachęcam Państwa do kontaktowania się z osobami wymienionymi w ogłoszeniu i wyjaśniania wątpliwości, co do zakresu ewentualnego zamówienia, terminu ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu procedury, czy też ustalenia, że podany termin wskazuje datę zgłoszenia się do postępowania.


   

  2015-08-10

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Zmiana ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

  W nawiązaniu do już zamieszczonej w dniu 22 maja br. wiadomości "Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)"  http://www.pigtsis.pl/artykul/709.html informujemy, że w dniu 21 lipca br., na wspólnym posiedzeniu Sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły projekty ustaw:

   


  1. o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 2973), dotyczące pozbawienia straży gminnej uprawnień do używania urządzeń rejestrujących (fotoradarów) 

  2. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), dotyczące przeniesienia odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, ze sprawcy naruszenia na właściciela lub posiadacza pojazdu.

 • informacje dot. przygotowania się do realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej

  Informujemy, ze na wniosek członków naszej organizacji oraz decyzji Rady Nadzorczej, zarząd PIGTSiS będzie publikował informacje mające istotny wpływ na przygotowanie się do procedury ubiegania się o uzyskanie zamówienia i zawarcie umowy na realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

   

  2015-07-17

  Ogólne |

 • Zmiana formularza MILOG

  Uwaga przewoźnicy:
  Formularz zgłoszeniowy MiLoG uległ zmianie od 6.07.2015 r.
   
  Na stronie Zoll.de pojawiła się skorygowana wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnia dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).
  Ponowne (po upływie 6 miesięcznego okresu) zgłoszenie należy wysłać już na nowym druku.

  2015-07-07

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Informacja Ambasady Republiki Białoruś nt. ograniczeń wwozu pojazdów transp. na obszar Unii Celnej

  W zał. do pobrania pismo Ambasady Republiki Białoruś dot. ograniczeń w wykorzystaniu wwożonych czasowo pojazdów transportu międzynarodowego na obszar Uni Celnej


   

  2015-07-03

  Ogólne |

 • Ebooking - przyspieszone przekraczanie granicy w celach turystycznych

  Przewoźnicy i organizatorzy przejazdów turystycznych.

   

  Przypominamy, że poprzez stronę internetową https://granica.gov.pl/ebooking/ można zgłosić - co najmniej 48 godzin wcześniej - planowany przyjazd autokaru z pasażerami na granicę, co usprawni i przyśpieszy odprawę graniczną.

  2015-06-30

  Ogólne |

 • Informacja o ZWZ PIGTSiS w dniu 18 czerwca 2015 r.

  Informuję iż w dniu 18 czerwca 2015 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS.

  ZWZ przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności organów Izby. Udzieliło zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za rok poprzedni.

  ZWZ wybrało na kadencje 2015 – 2018, 6-cio osobowy zarząd PIGTSiS. Prezesem zarządu został Zdzisław Szczerbaciuk.  Pozostali członkowie zarządu otrzymali stanowiska wiceprezesów, są to:

  - Franciszek Kowaluk,

  - Henryk Leszczyński,

  - Józef Słowikowski,

   

  ZWZ przyjęło stanowisko wyrażające niezadowolenie ze sposobu wdrażania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

   

  Zdzisław Szczerbaciuk

  Warszawa, dn. 25 czerwca 2015 r.

 • Płaca minimalna w transporcie - pismo do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w związku z poinformawniem przez kolejny kraj o wprowadzeniu przepisów dotyczących płacy minimalnej, wystosowała kolejne pismo do Pani Mari Wasiak - Minister Infrastruktury i Rozwoju, w którym wyrażamy swoje niezadowolenie bezradnością Polskiego Rządu w adekwatnym reagowaniu oraz w wyjaśnianiu problemów, jakie polskim przewoźnikom stwarzają inne państwa Unii Europejskiej poprzez wprowadzanie na własnych obszarach płacy minimalnej i obejmowaniem tymi przepisami polskich przewoźników realizujących przewozy międzynarodowe zgodnie za zasadami i warunkami określonymi przez Unię Europejską.

  W załączeniu pismo l. dz. PIGTSiS- 459/P/2015 z 25 czerwca 2015 r.

  2015-06-25

  Działania Izby | Ogólne |


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy