• Kalendarz - Informator na rok 2017

  W nawiazaniu do poprzedniej informacji (link do informacji z dnia 13 lipca 2016 r.) dotyczącej druku Kalendarza - Informatora na rok 2017 zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zamieszczania reklam w planowanym wydawnictwie. Informator będzie zawierał reklamy na papierze kredowym błyszczącym o gramaturze 115 g w kolorze.

  2016-08-02

  Ogólne |

 • Projekt Ustawy o zmianie Ustawy o transporcie drogowym (z dnia 22 lipca 2016 r.)

  W załączeniu zamieszczamy projekt Ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie Ustawy o transporcie drogowym.

 • Drugie czytanie projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym

  W załączeniu stenogram z dyskusji w drugim czytaniu nad projektem zmiany ustawy o transporcie drogowym. Z prośbą do członków o zapoznanie się
  z nim. Szczególnie wystąpieniem Ministra Szmyta na temat kierunków dużej nowelizacji. Ustawa zostanie dziś przez Sejm przyjęta.

   

 • Utrudnienia w ruchu na drogach woj. śląskiego w dniach 27.07-1.08.2016

  W związku z uroczystymi obchodami Światowych Dni Młodzieży, Wojewoda Śląski opublikował rozporządzenie nr 1/16 w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przewozu towarów niebezpiecznych oraz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów - po drogach na obszarze województwa śląskiego - w dniu 28 lipca 2016 r. w godzinach od 04:00 do 16:00.

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Transportu drogowego pod adresem:


   

  2016-07-20

  Ogólne |

 • Informacja ws. przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy o PTZ

  Uprzejmie informujemy iż Senat skierował do Sejmu swój wniosek o nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Sejm nadał mu nr druku 716. Propozycja Senatu dotyczy w zasadzie przesunięcia terminu wejścia w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2017 na dzień 1 stycznia 2018 r.

  Pracę nad tym projektem Sejm rozpoczyna w dniu 19 lipca o godz. 18.oo – przeprowadzając pierwsze czytanie projektu.

  Poprzedni projekt zmiany ustawy proponowany przez Senat, o którym informowaliśmy Szanownych Państwa, (druk senacki nr 208) jest już nieaktualny.

  Szeroką nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ma przygotować Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.


  Z poważaniem

  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS

 • Kalendarz - Informator nr rok 2017

  Szanowni Państwo, Zarząd PIGTSiS informuje iż w związku z sugestią naszych Członków planujemy wydać "Kalendarz - Informator na rok 2017". Ma on być swoistą kontynuacją wydawnictwa opracowywanego przez organizację pracodawców "Pracodawcy Transportu Samochodowego" pod nazwą "Kalendarz PKS".


  Kalendarz zawierać będzie dane dotyczące firm przewozowych podobnie jak poprzednie wydawnictwa. Układ kalendarza zostanie nieznacznie zmieniony. Ponadto zostaną zawarte informacje dotyczące jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego czyli tzw. Organizatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej.


  Planujemy zamieszczenie, także innych informacji związanych z publicznym drogowym transportem zbiorowym w tym reklam firm współpracujących w realizacji ptz. Zachecamy także wszystkich przewoźników do zamieszczania reklam w planowanym wydawnictwie. Koszt zamieszczenia reklamy wynosić będzie 1107 zł brutto (900 zł + VAT)


   

  2016-07-13

  Działania Izby | Ogólne |

 • Wybór oferty na druk Kalendarza 2017

  Polska Izba Gsopodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w nawiazaniu do informacji dotyczącej oferty (link do oferty) na wydruk Kalendarza Informatora na rok 2017 dziękuję za wszystkie przesłane zgłoszenia.

  Informujemy iż otrzymaliśmy 24 oferty, z których wybrano najkorzystniejszą. Druk Kalendarza Informatora PIGTSiS na rok 2017 powierzono drukarni Biały Kruk z Sobolewa k. Białegostoku.

   

 • Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i ptz

  Uprzejmie informuję, że w dniu 27 czerwca grupa Senatorów opracowała projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym i publicznym transporcie zbiorowym. Z projektem można zapoznać się na stronach internetowych Senatu RP. Projekt ma numer druku 208.

  Po wstępnym przeanalizowaniu projektu rodzą się duże wątpliwości co do funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego. W związku z powyższym zostanie opracowana dogłębna analiza skutków proponowanych zmian. Z analizą zapozna się Zarząd PIGTSiS na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia b.r. i podejmie decyzje o zgłoszeniu uwag ze strony naszej Organizacji do Senatu RP.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się ww. projektem i zgłaszanie do Zarządu PIGTSiS swoich uwag.

  Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Zarządu PIGTSiS

 • Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS (AKTUALIZACJA)

  W nawiązaniu do wcześniejszych informacji nt. planowanego spotkania z okazji 70-lecia PKS, Zarząd PIGTSiS informuje że spotkanie odbędzie sięw dniu 14 września 2016 roku w Teatrze Buffo w Warszawie (ul. M. Konopnickiej 6)


   

  2016-07-05

  Ogólne | Spotkania |

 • Informacje dot. przygotowania się do realizacji przew. o char. użyteczności publicznej

  W załączeniu aktualna informacja dotycząca które samorządy terytorialne, ogłosiły na stronach TED o swoich zamiarach udzielenia zamówienia na wykonywanie przewozów w publicznym transporcie drogowym osób o charakterze użyteczności publicznej (stan na dzień 30 czerwca)


   

  2016-07-05

  Informacje prawne | Ogólne |


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy