• Szkolenie dot.okr. miejsc pracy kierowcy oraz podróży służbowej z dnia 10.09 - ODWOŁANE

  Uprzejmie informujemy że odwołujemy także "Szkolenia z zakresu określania miejsc pracy kierowcy oraz kwestiami dot. podróży służbowej kierowców" planowane w dniu 10.09.2014 - w miejscowości Płotki k/Piły Hotel GEOVITA ponieważ zgłosiło się na nie tylko 15 osób

  2014-09-04

  Ogólne | Szkolenia |

 • Szkolenia dot. miejsca pracy kierowcy i podróży służbowej kierowców - ODWOŁANE

  Uprzejmie informujemy że odwołujemy "Szkolenia z zakresu określania miejsc pracy kierowcy oraz kwestiami dot. podróży służbowej kierowców" planowane w dniach:
  - 16.09.2014 - Paprotnia k/Sochaczewa Hotel Kuźnia Napoleońska
  - 17.09.2014 - Opatów Hotel Miodowy Młyn
  ponieważ zgłosiło się na nie tylko po 2 osoby.
   
  Ponadto informujemy, że na takie szkolenie planowane w dniu 10.09.2014 - w miejscowości Płotki k/Piły Hotel GEOVITA jest obecnie zgłoszonych 15 osób i jeżeli do 3 września br. zapisze się jeszcze min. 10 osób to takie szkolenie się odbędzie.
  Natomiast, jeżeli nie będzie łącznie co najmniej 25 osób, to rano w dniu 4 września br. to szkolenie zostanie także odwołane

  2014-09-01

  Ogólne | Szkolenia |

 • Szkolenie z zakresu określania msc. pracy kierowcy oraz kwestiami dot. podróży służbowej kierowców

  Uprzejmie informujemy iż na prośbę naszych Członków organizujemy cykl szkoleń dot. problemów związanych z określaniem miejsca pracy kierowcy oraz kwestiami dot. podróży służbowej kierowców oraz obowiązków przewoźnika w zakresie systemów informacji dla pasażera.

   

  Szkolenia odbędą sie w nastepujących dniach i miejscowościach:

  1. 10.09.2014 - Płotki k/Piły Hotel GEOVITA

  2. 16..09.2014 - Paprotnia k/Sochaczewa Hotel Kuźnia Napoleońska

  3. 17.09.2014 - Opatów Hotel Miodowy Młyn

   

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł netto (221,40 zł brutto) od pierwszej osoby. W przypadku skierowania większej liczby osób koszt uczestnictwa wyniesie 150 zł netto (184,50 zł brutto) od każdej następnej osoby.

   

  W ramach kosztów zapewniamy materiały szkoleniowe oraz obiad.

   

   

  2014-07-30

  Ogólne | Szkolenia |

 • Zmiany w prawie

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że w dniu 25 lipca br. Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (plik w załączeniu) ale jednocześnie w tym dniu w trakcie tzw. III czytania Sejm usunął przyjęte w II czytaniu m.in. zapisy zwalniające autobusy na liniach regularnych do 150 km z obowiązku wnoszenia opłat elektronicznych za przejazd po drogach krajowych.

   

  Ponieważ ten tekst został obecnie przesłany do Senatu RP, zamieszczamy poniżej kolejne pismo w tej sprawie jakie tym razem wystosowaliśmy do Marszałka Senatu  Pana Bogdana Borusewicza w tej sprawie - pismo PIGTSiS-336/P/2014 z 29.07.2014 r..

   

  Uprzejmie prosimy naszych członków o upublicznienie tej korespondencji w lokalnych mediach, zwłaszcza tam, gdzie takie opłaty drogowe już dotykają wielu mieszkańców. 

   

  Zarząd PIGTSiS

 • Artykuł z gazety Świętokrzyskie Echo

  W załaczeniu art. z Gazety "Świętokrzyskie Echo" z dnia 7 lipca b.r. nt. braku komunikacji w gminie Morawica

  2014-07-08

  Ogólne | Media o transporcie |

 • Co będzie z pasażerskimi przewozami regionalnymi po 1 stycznia 2017r ?

  Odpowiedź Pana Prezesa Zdzisława Szczerbaciuka na pytanie Gazety Transportowej dotyczącej komunikacji publicznej po 1 stycznia 2017 r.

   

  2014-06-30

  Ogólne | Media o transporcie |

 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 11.06.2014r. - uchwały z posiedzenia

  W dniu 11 czerwca 2014 r odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2013 i udzieliło absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej za okres sprawozdawczy.

   

 • Konferencja Naukowa nt. funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Polsce

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w dniu 11 czerwca 2014 r. zorganizowała Konferencję Naukową na temat funkcjonowania drogowego publicznego transportu zbiorowego w kraju. W Konferencji naukowej uczestniczyło ok. 155 osób. W załączeniu udostępnione nam do publikacji trzy prezentacje osób przygotowane przez naukowców zajmujących się problematyką drogowego publicznego transportu zbiorowego.

  Pełne referaty przygotowane z tej okazji przez te osoby zostały wydane przez nas w broszurze i przekazane uczestnikom Konferencji.

   

 • 20 lat PIGTSiS-film oraz informacja zawarta w art. Polskiej Gazety Transportowej Nr 23 z 11.06.2014

  Uprzejmie informujemy, iż z okazji 20 - lecia naszej instytucji został przygotowany film pokazujący historię Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji oraz została przygotowana okolicznościowa wkładka do nr 23 Polskiej Gazety Transportowej który to tekst znajduje sie w załączeniu

   

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w dniu 11 czerwca 2014 r. zorganizowała Akademię z okazji 20-lecia naszej działalności. W Akademii uczestniczyło ok. 180 osób, spośród których były także osoby odznaczone przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej "Medalami za Długoletnią Służbę" oraz odznaczeniami przyznanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju "Za Zasługi dla Transportu RP". Medale i Odznaczenia wręczał Pan Zbigniew Rynasiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. W załączeniu listy osób które otrzymały Medale i Odznaczenia. Po Akademii odbył się także występ artystyczny Pana Krzysztofa Piaseckiego.

   

   

 • Artykuł z gazety Traker Bus z 2011 r. nt. wejścia w życie ustawy o publicznym tr. zbiorowym

  Zamieszczamy wywiad udzielony Trakerowi (Traker Bus z 2011 r). przez Prezesa Zdzisława Szczerbaciuka.


  "Po upływie trzech lat widać, że to Nasza Organizacja lepiej oceniła wejście w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

  Podejście Samorządu Terytorialnego - tak jak przewidywaliśmy".

  Z. Szczerbaciuk


   


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy