• Obchody 70-lecia powstania PKS

  Zarząd PIGTSiS informuje, iż w związku z sugestią grupy naszych członków o zorganizowanie w roku 2016 obchodów związanych z 70-leciem powstania organizacji PKS, zwracamy się z prośbą o Państwa opinię w tej sprawie. Szczegóły w załączonym piśmie.

  2015-11-03

  Działania Izby | Ogólne |

 • AKTUALIZACJA -Informacje dot. przygotowania się do realizacji przew. o char. użyteczności publicznej

   

  Informujemy, iż w informacji z dnia 10 sierpnia (http://www.pigtsis.pl/artykul/719.html) zamieszczony został nowy wykaz o ogłoszonych na stronach TED zamiarach udzielenia zamówienia publicznego na realizację usług o charakterze użyteczności publicznej w drogowych przewozach osob.

  2015-10-05

  Ogólne |

 • Nowa propozycja wydawnicza PIGTSiS - VADEMECUM II

  Oferujemy w sprzedaży  "Vademecum II" - jest to wydanie rozszerzone informatora Vademecum I dotyczące spraw i problemów wynikających z wdrażania w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie drogowych przewozów osób - cena 15,00 PLN (brutto)
   
  Opracowanie to 120 stron na których zostało omówione 35 problemów z tym związanych. Opracowanie ma charakter informacyjny i przeznaczone jest głównie dla pracowników administracji samorządowej, która będzie organizowała oraz odpowiadała za działanie publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin i powiatów. Może też posłużyć przedsiębiorcom realizującym usługi w zakresie przewozu osób do przekonania w/w pracowników odnośnie ich zadań wynikających z ustawy.
   
  W załączeniu - skan okładki
   
   
  Szczegółowe informacje w dziale "Publikacje"

  2015-09-28

  Ogólne |

 • Szkolenie ws. procedur udzielania zamówienia na wyk. przewozów o charakterze użyteczności publicznej

  Informujemy, iż w dniach 21 - 22 października 2015 r. planujemy przeprowadzenie kolejnego szkolenia z cyklu pt: "Szkolenie dotyczące spraw związanych z procedurą udzielania zamówienia na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (szczególnie procedura koncesji) oraz wymagań umowy na świadczenie takich usług"

   

  2015-09-14

  Ogólne | Szkolenia |

 • Płaca minimalna w Norwegii

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zamieszcza w załączeniu pismo PIGTSiS-723/P/2015 z 17.08.2015 r., skierowane do Pana Pawła Olszewskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące norweskiej płacy minimalnej oraz oceny zaangażowania przewoźników drogowych zrzeszonych w naszej organizacji w przewozach na rynku norweskim.

 • Szkolenie ws. procedur udzielania zamówienia na wyk. przewozów o charakterze użyteczności publicznej

  Informujemy, iż w dniach 23 - 24 września 2015 r. planujemy przeprowadzenie szkolenia pt: "Szkolenie dotyczące spraw związanych z procedurą udzielania zamówienia na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (szczególnie procedura koncesji) oraz wymagań umowy na świadczenie takich usług"


   

  2015-08-17

  Ogólne | Szkolenia |

 • informacje dot. przygotowania się do realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej

  Szanowni Państwo

  Członkowie PIGTSiS

  Przekazuję drugą informację dotyczącą zamieszczonych na stronach TED wstępnych informacji o zamiarze udzielenia zamówienia, do ewentualnego wykorzystania przez Państwa firmy.

  Z zestawienia widać, że szczególnie powiaty (o 20 więcej niż do dnia 17 lipca), pomału, ale podejmują jakieś decyzje świadczące o tym, że będą rozpoczynać procedurę udzielania zamówienia publicznego.


  Ogłoszenia do dnia dzisiejszego zamieściło:

  - województwa – 6;

  - powiaty           - 48;

  - gminy              -   6.


  Zachęcam Państwa do kontaktowania się z osobami wymienionymi w ogłoszeniu i wyjaśniania wątpliwości, co do zakresu ewentualnego zamówienia, terminu ukazania się ogłoszenia o rozpoczęciu procedury, czy też ustalenia, że podany termin wskazuje datę zgłoszenia się do postępowania.


   

  2015-08-10

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Zmiana ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

  W nawiązaniu do już zamieszczonej w dniu 22 maja br. wiadomości "Uwagi PIGTSiS do druku nr 3222 (do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym)"  http://www.pigtsis.pl/artykul/709.html informujemy, że w dniu 21 lipca br., na wspólnym posiedzeniu Sejmowe Komisje Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły projekty ustaw:

   


  1. o zmianie ustawy o straży gminnej, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk nr 2973), dotyczące pozbawienia straży gminnej uprawnień do używania urządzeń rejestrujących (fotoradarów) 

  2. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 3222), dotyczące przeniesienia odpowiedzialności za naruszenia przepisów ruchu drogowego, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących, ze sprawcy naruszenia na właściciela lub posiadacza pojazdu.

 • informacje dot. przygotowania się do realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej

  Informujemy, ze na wniosek członków naszej organizacji oraz decyzji Rady Nadzorczej, zarząd PIGTSiS będzie publikował informacje mające istotny wpływ na przygotowanie się do procedury ubiegania się o uzyskanie zamówienia i zawarcie umowy na realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

   

  2015-07-17

  Ogólne |

 • Zmiana formularza MILOG

  Uwaga przewoźnicy:
  Formularz zgłoszeniowy MiLoG uległ zmianie od 6.07.2015 r.
   
  Na stronie Zoll.de pojawiła się skorygowana wersja formularza zgłoszeniowego 033037 mobil. Oprócz uzupełnia dotyczącego podstawy prawnej, najważniejsza zmiana dotyczy strony 2, gdzie zmieniono tytuł dotyczący planowanego zatrudnienia (obecni brzmi: planowane zaangażowanie w Niemczech) oraz dodano dodatkową kolumnę pt. Anzahl der Einsätze (w wolnym tłumaczeniu liczba planowanego w podanym czasie zaangażowania/operacji transportowych/przejazdów danego kierowcy na terenie Niemiec).
  Ponowne (po upływie 6 miesięcznego okresu) zgłoszenie należy wysłać już na nowym druku.

  2015-07-07

  Informacje prawne | Ogólne |


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy