• Zwrotu części akcyzy od oleju napędowego zużywanego przez autobusy - ODPOWIEDŹ MF

  Informujemy iż otrzymaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Finansów ws. naszego pisma z dnia 17 listopada b.r. ws. zwrotu części akcyzy od oleju napędowego zuzywanego przez autbusy:

   

   

  2014-12-19

  Działania Izby | Ogólne |

 • Konsultacje publiczne - prawo działalnosci gospodarczej

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie otrzymała z Ministerstwa Gospodarki Projekt założeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej wraz z testem regulacyjnym oraz pismem Ministra Gospodarki w tej sprawie.
   
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag i opinii w terminie do dnia 8 stycznia 2015 r. na adresy poczty elektronicznej: pigtsis@pigtsis.pl  lub fax 22-822-19-20

 • Kary za naruszenia określone w Załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do Ustawy o transporcie drogowym

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w związku z pojawiającymi się ostatnio uwagami i zapytaniami przewoźników dotyczącymi interpretacji stosowania przez GITD oraz jednostki samorządu terytorialnego przepisów ustawy o transporcie drogowym w zakresie nakładania kar za naruszenia określone w Załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do tej Ustawy, zwraca się z uprzejmą prośbą o informacje, co Państwa zdaniem jest w tych przepisach zapisane w sposób mało jednoznaczny i powoduje spory interpretacyjne pomiędzy kontrolującym a przewoźnikiem oraz o uwagi co do wysokości kar za poszczególne naruszenia.

   

  Jeżeli Państwo uznają za stosowne, to prosimy także poinformować nas z jakiego tytułu były w 2014 r. nakładane przez GITD kary na kierowców, zarządzających i przewoźników oraz w jakiej wysokości to były kary oraz nakładane przez jednostki samorządu terytorialnego kary nakładane na przedsiębiorców. 

   

  Jeżeli Państwo odwoływaliście się od tych kar i zapadły już w tym zakresie prawomocne orzeczenia, to prosilibyśmy o scany decyzji w tym zakresie. Informacji takich nie będziemy upubliczniać i wykorzystamy je wyłącznie do uzasadnień przy ewentualnej zmianie prawa w tym zakresie.     

   

  Uwagi prosimy zgłaszać w terminie do dnia 8 stycznia 2015 r. na adresy poczty elektronicznej: pigtsis@pigtsis.pl  lub fax 22-822-19-20

 • Terminy wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców

  W załaczeniu przedstawiamy pismo jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia ws. proponowanych przez PIGTSiS zmian dot. częstotliwości badań lekarskich i psychologicznych niezbędnych do wykonywania na stanowisku kierowcy.

 • Posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Sejmowej Kom.i Samorządu Teryt. i Polityki Region.

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że w dniu 3 grudnia 2014 r. w godz. 14.00 do 16.00 odbywało się wspólne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w sprawie "Rozpatrzenia informacji Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministra Administracji i Cyfryzacji na temat procesu wdrażania w życie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym"

 • Spotkanie Noworoczne Członków Izby połączone ze zwiedzaniem zakładów Firmy SOR

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji  uprzejmie informuje, że w dniach 13-15 stycznia 2015 roku organizuje Spotkanie Noworoczne Członków Izby połączone ze zwiedzaniem zakładów Firmy SOR oraz informacją o systemie funkcjonowania komunikacji publicznej w Czechach. 
  Spotkanie odbędzie się w Hotelu SANA – Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Polanicy Zdroju, ul. Górska 2, 57-320 Polanica Zdrój.

  2014-12-09

  Ogólne | Spotkania |

 • Zwrotu części akcyzy od oleju napędowego zużywanego przez autob w czasie wyk. pub. przew. osób

  Pismo PIGTSiS-467/P/2014 z 17 listopada 2014 r. w sprawie zwrotu części akcyzy od oleju napędowego zużywanego przez autobusy w czasie wykonywania publicznych przewozów osób.

 • XXV edycja konkursu "Teraz Polska"

  W załączeniu pismo od Dyrektora "Teraz Polska" ws. nowej edycji Konkursu "Teraz Polska" dla produktów, usługi oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Ponadto zamieszczamy informację nt. warunków przystępienia do konkursu. Informujemy iż Członkowie naszej organizacji są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej (500 zł). Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną dokumentacją dot. uczestnicwa w konkursie.

   

   

  2014-11-19

  Ogólne |

 • Szkolenie dla przewoźników osób autobusami

  Informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji organizuje w dniach 26 i 27 listopada 2014 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock "Szkolenie dla przewoźników osób autobusami".
   
  Tematyka szkolenia określona została w załączonym poniżej piśmie.
   
  Uprzejmie prosimy o przysyłanie załączonej "Karty zgłoszenia" do dnia 21 listopada 2014 r.

  2014-11-07

  Ogólne | Szkolenia |

 • Sprawozdanie z konferencji przewozowej i Targów TRANSEXPO w Kielcach w dniu 9 października

   

  PIGTSiS na Targach TRANSEXPO

  Order i Krzyże zasługi od Prezydenta RP

   

  W halach Targów Kielce odbyła się 12. edycja Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO . Tradycyjnie swoją obecność zaznaczyli nasi członkowie, a Izba poprzez Świętokrzyski Oddział Regionalny PIGTSiS we współpracy z  PKS Ostrowiec Św. zorganizowaliśmy konferencję przewozową „Publiczny drogowy transport zbiorowy – uwarunkowania i szanse rozwoju”.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy