• Zmiany zasad przyznawania ulg w przejazdach autobusami, za biletami jednorazowymi, dla uczniów

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie od kilku lat prowadzi rozmowy ze wszystkimi partiami politycznymi, które są reprezentowane w Sejmie, odnośnie zmiany zasad przyznawania ulg w przejazdach autobusami, za biletami jednorazowymi, dla studentów i młodzieży szkolnej. Obecnie po pierwszym czytaniu jest projekt zmiany ustawy o ulgowych przejazdach środkami transportu publicznego (druk Sejmowy Nr 2117).

   

  Podstawowa sprawą, wg Rządu, jest wielkość nakładów z budżetu państwa związanych z taką nowelizacją. 

   

  Dlatego zwracamy się do Państwa z prośba o przysłanie nam danych o które prosimy w załączonym piśmie

   

  SPRAWĘ PROSIMY POTRAKTOWAĆ JAKO PILNĄ

 • Nagminne uruchamianie przez przeds. kolejowe komunikacji autobusowej na zawieszanych liniach kolej.

  W załączeniu pismo PIGTSiS ws. uruchamiania przez przedsiębiorstwa kolejowe komunikacji autobusowej na zawieszanych liniach kolejowych oraz odpowiedź ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tej sprawie.
   
   

 • Projekt zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w związku z rozpoczętymi - w dniu 23 września br. - w Sejmie pracami Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia zmian zaproponowanych w druku sejmowym Nr 2117, zawierającym projekt zmiany ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów, który to projekt natychmiast wywołał sprzeciw przedstawicieli Rządu, a szczególnie Ministerstwa Finansów, którego przedstawiciel szacował koszt wprowadzenia tych ulg aż na kilkaset milionów złotych(!!!), podczas, gdy na cały 2014 r. zaplanowano wydatkowanie 666,2 mln zł na wszystkie ulgowe przejazdy.

   

  W związku z tym, PIGTSiS na podstawie danych otrzymanych ze wszystkich Urzędów Marszałkowskich, dokonała analizy wydatkowanych przez Budżet Państwa kwot na dopłaty do ulgowych przejazdów w przewozach autobusowych w 2013 r. i w 7 miesiącach 2014 r.

 • Konferencja "Publiczny drogowy transport zbiorowy - uwarunkowania i szanse rozwoju"

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie wraz z Targami Kielce Sp. z o.o. i PKS w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. zapraszają na konferencję przewozową: "Publiczny drogowy transport zbiorowy - uwarunkowania i szanse rozwoju" w dniu 9 października w Kielcach ul. Zakładowa 1.

  Po zakończeniu spotkania w imieniu Targów Kielce S.A. zapraszamy do zwiedzania  ekspozycji targowych ponad 100 wystawców w tym wszystkich największych producentów autobusów, urządzeń i wyposażenia warsztatów, podzespołów i akcesoriów motoryzacyjnych oraz systemów informatycznych dla wsparcia organizacji i zarządzania transportem drogowym osób.

 • Szkolenie dot.okr. miejsc pracy kierowcy oraz podróży służbowej z dnia 10.09 - ODWOŁANE

  Uprzejmie informujemy że odwołujemy także "Szkolenia z zakresu określania miejsc pracy kierowcy oraz kwestiami dot. podróży służbowej kierowców" planowane w dniu 10.09.2014 - w miejscowości Płotki k/Piły Hotel GEOVITA ponieważ zgłosiło się na nie tylko 15 osób

  2014-09-04

  Ogólne | Szkolenia |

 • Szkolenia dot. miejsca pracy kierowcy i podróży służbowej kierowców - ODWOŁANE

  Uprzejmie informujemy że odwołujemy "Szkolenia z zakresu określania miejsc pracy kierowcy oraz kwestiami dot. podróży służbowej kierowców" planowane w dniach:
  - 16.09.2014 - Paprotnia k/Sochaczewa Hotel Kuźnia Napoleońska
  - 17.09.2014 - Opatów Hotel Miodowy Młyn
  ponieważ zgłosiło się na nie tylko po 2 osoby.
   
  Ponadto informujemy, że na takie szkolenie planowane w dniu 10.09.2014 - w miejscowości Płotki k/Piły Hotel GEOVITA jest obecnie zgłoszonych 15 osób i jeżeli do 3 września br. zapisze się jeszcze min. 10 osób to takie szkolenie się odbędzie.
  Natomiast, jeżeli nie będzie łącznie co najmniej 25 osób, to rano w dniu 4 września br. to szkolenie zostanie także odwołane

  2014-09-01

  Ogólne | Szkolenia |

 • Szkolenie z zakresu określania msc. pracy kierowcy oraz kwestiami dot. podróży służbowej kierowców

  Uprzejmie informujemy iż na prośbę naszych Członków organizujemy cykl szkoleń dot. problemów związanych z określaniem miejsca pracy kierowcy oraz kwestiami dot. podróży służbowej kierowców oraz obowiązków przewoźnika w zakresie systemów informacji dla pasażera.

   

  Szkolenia odbędą sie w nastepujących dniach i miejscowościach:

  1. 10.09.2014 - Płotki k/Piły Hotel GEOVITA

  2. 16..09.2014 - Paprotnia k/Sochaczewa Hotel Kuźnia Napoleońska

  3. 17.09.2014 - Opatów Hotel Miodowy Młyn

   

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł netto (221,40 zł brutto) od pierwszej osoby. W przypadku skierowania większej liczby osób koszt uczestnictwa wyniesie 150 zł netto (184,50 zł brutto) od każdej następnej osoby.

   

  W ramach kosztów zapewniamy materiały szkoleniowe oraz obiad.

   

   

  2014-07-30

  Ogólne | Szkolenia |

 • Zmiany w prawie

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że w dniu 25 lipca br. Sejm przyjął Ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (plik w załączeniu) ale jednocześnie w tym dniu w trakcie tzw. III czytania Sejm usunął przyjęte w II czytaniu m.in. zapisy zwalniające autobusy na liniach regularnych do 150 km z obowiązku wnoszenia opłat elektronicznych za przejazd po drogach krajowych.

   

  Ponieważ ten tekst został obecnie przesłany do Senatu RP, zamieszczamy poniżej kolejne pismo w tej sprawie jakie tym razem wystosowaliśmy do Marszałka Senatu  Pana Bogdana Borusewicza w tej sprawie - pismo PIGTSiS-336/P/2014 z 29.07.2014 r..

   

  Uprzejmie prosimy naszych członków o upublicznienie tej korespondencji w lokalnych mediach, zwłaszcza tam, gdzie takie opłaty drogowe już dotykają wielu mieszkańców. 

   

  Zarząd PIGTSiS

 • Artykuł z gazety Świętokrzyskie Echo

  W załaczeniu art. z Gazety "Świętokrzyskie Echo" z dnia 7 lipca b.r. nt. braku komunikacji w gminie Morawica

  2014-07-08

  Ogólne | Media o transporcie |

 • Co będzie z pasażerskimi przewozami regionalnymi po 1 stycznia 2017r ?

  Odpowiedź Pana Prezesa Zdzisława Szczerbaciuka na pytanie Gazety Transportowej dotyczącej komunikacji publicznej po 1 stycznia 2017 r.

   

  2014-06-30

  Ogólne | Media o transporcie |


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy