• Spotkanie z okazji 70 - lecia działalności PKS

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, informuje iż prawie 60 firm wywodzących się z organizacji PKS pozytywnie odpowiedziała na nasze zapytanie dotyczące organizacji spotkania z okazji 70-lecia działalności PKS dla społeczeństwa

  2016-02-05

  Działania Izby | Ogólne | Spotkania |

 • Szkolenie dot. procedury udzielania zamówienia na wyk. przewozów o charakterze użyt. publicznej

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie zaprasza pracowników przedsiębiorstw transportowych oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego, realizujących publiczne przewozy osób na:

  "Szkolenie dotyczące spraw związanych z procedura udzielania zamówienia na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (szczególnie procedura koncesji) oraz wymagań umowy na świadczenie takich usług"

  2016-01-28

  Szkolenia |

 • Wykonywanie przewozów do/z Federacji Rosyjskiej

  W załączeniu link do informacji dotyczącej wykonywania przewozów do/z Federacji Rosyjskiej.

  2016-01-18

  Ogólne |

 • Tranzyt towarów przez Rosję

  W załączeniu przesyłam pismo odnoszące się do problemów związanych z przewozami drogowymi z Ukrainy do Kazachstanu. Załączniki do pisma ujęte zostały w odrębnych dokumentach

   

  2016-01-11

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Informacje dot. przygotowania się do realizacji przew. o char. użyteczności publicznej

  Szanowni Państwo

  Członkowie PIGTSiS

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji prowadziła monitoring związany z wdrażaniem ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

  (analiza nasza nie obejmuje dużych miast i realizacji tzw. „komunikacji miejskiej” realizowanej w zasadzie przez własne firmy miast)

  Analiza publikacji uchwalanych planów transportowych wskazuje, że duża liczba JSR uchwaliła je w roku m2015. Z naszej wiedzy wynika, że sporo powiatów przyjęło plany transportowe pod koniec roku i ich publikacja nastąpi w roku 2016.

  Na koniec roku 2015 plany transportowe uchwaliły wszystkie województwa (na koniec ub. roku było 13 planów), oraz 56 powiatów ziemskich (na koniec poprzedniego roku było takich planów (30).

  2016-01-11

  Informacje prawne | Ogólne |

 • Spotkanie Noworoczne dla Członków Izby

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji organizuje w dniach 14-15 stycznia 2016 r. Spotkanie Noworoczne dla swoich członków, połączone z konferencją nt. wdrażania systemu przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez jst.

   

  2015-12-02

  Ogólne | Spotkania | Konferencje |

 • Obchody 70-lecia powstania PKS

  Zarząd PIGTSiS informuje, iż w związku z sugestią grupy naszych członków o zorganizowanie w roku 2016 obchodów związanych z 70-leciem powstania organizacji PKS, zwracamy się z prośbą o Państwa opinię w tej sprawie. Szczegóły w załączonym piśmie.

  2015-11-03

  Działania Izby | Ogólne |

 • Nowa propozycja wydawnicza PIGTSiS - VADEMECUM II

  Oferujemy w sprzedaży  "Vademecum II" - jest to wydanie rozszerzone informatora Vademecum I dotyczące spraw i problemów wynikających z wdrażania w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w zakresie drogowych przewozów osób - cena 15,00 PLN (brutto)
   
  Opracowanie to 120 stron na których zostało omówione 35 problemów z tym związanych. Opracowanie ma charakter informacyjny i przeznaczone jest głównie dla pracowników administracji samorządowej, która będzie organizowała oraz odpowiadała za działanie publicznego transportu zbiorowego na terenie gmin i powiatów. Może też posłużyć przedsiębiorcom realizującym usługi w zakresie przewozu osób do przekonania w/w pracowników odnośnie ich zadań wynikających z ustawy.
   
  W załączeniu - skan okładki
   
   
  Szczegółowe informacje w dziale "Publikacje"

  2015-09-28

  Ogólne |

 • Szkolenie ws. procedur udzielania zamówienia na wyk. przewozów o charakterze użyteczności publicznej

  Informujemy, iż w dniach 21 - 22 października 2015 r. planujemy przeprowadzenie kolejnego szkolenia z cyklu pt: "Szkolenie dotyczące spraw związanych z procedurą udzielania zamówienia na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej (szczególnie procedura koncesji) oraz wymagań umowy na świadczenie takich usług"

   

  2015-09-14

  Ogólne | Szkolenia |

 • Płaca minimalna w Norwegii

  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, zamieszcza w załączeniu pismo PIGTSiS-723/P/2015 z 17.08.2015 r., skierowane do Pana Pawła Olszewskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, dotyczące norweskiej płacy minimalnej oraz oceny zaangażowania przewoźników drogowych zrzeszonych w naszej organizacji w przewozach na rynku norweskim.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy