Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

paź
paź

Stosowanie przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w związku z kolejnymi zapytaniami dotyczącymi stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych [Dz. U. z 2023 r., poz. 875], ponownie zamieszcza do wiadomości scany korespondencji z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Infrastruktury w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury na swojej stronie internetowej pod linkiem  https://www.gov.pl/web/infrastruktura/czyste-pojazdy4  zamieszcza aktualne informacje w tych sprawach