Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Informacje prawne

Sie

Wypłaty operatorom publicznego transportu zbiorowego kwot rekompensat z tytułu honorowania uprawnień do ulg ustawowych na podstawie otrzymanych od organizatorów zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Tagi: , , ,

W nawiązaniu do artykułu z dnia 26.06.2019 r. pod adresem http://www.pigtsis.pl/pismo-pana-andrzeja-bittela-pelnomocnika-rzadu-ds-przeciwdzialania-wykluczeniu-komunikacyjnemu/ gdzie zamieszczone jest nasze wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wypłat przez marszałków województw należnych operatorom publicznego transportu zbiorowego kwot rekompensat z tytułu honorowania uprawnień [...]