Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, uprzejmie informuje, że przesyła do Ministerstwa Infrastruktury pismo l. dz. PIGTSiS-128/P/2023 z 18.07.2023 r. w którym zawarliśmy uwagi do skierowanego do konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego  rozporządzenie w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (nr 334 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury).

W załączeniu skan tego pisma