Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

wrz
wrz

Jubileusz 80-Lecia działalności PKS

Tagi: , ,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że 21 Przedsiębiorstw i Spółek PKS lub firm wywodzących się z tej Organizacji zgłosiło akces uczestniczenia w obchodach Jubileuszu 80-Lecia działalności PKS oraz dokonało wpłat na Fundusz mający na celu pokrycie kosztów tego Jubileuszu.

W oparciu o dokonane wpłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w dniu 6 września 2023 r. podjęło Uchwałę Nr 8 o organizacji obchodów Jubileuszu 80-Lecia PKS i Uchwałę Nr 9 w której upoważniło Zarząd PIGTSiS do realizacji Programu Jubileuszu.

W załączeniu zamieszczamy skan informacji w tej sprawie