Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Działania Izby

kw.

Nabór wniosków, w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotyczących zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego lub taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI), dla obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych oraz wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór wniosków, w ramach Krajowego Planu Odbudowy w komponencie E (autobusy), w którym wsparcie finansowe, w łącznej kwocie 1.689.297.247,00 zł, [...]