Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Tag: Działania Izby

Lis

Pismo PIGTSiS do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie problemów z brakiem wypłat dla organizatorów i operatorów którzy realizują przewozy o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, wystosowała w dniu 14.11.2019 r.  do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka pismo l.dz. PIGTSiS- 474/P/2019 w sprawie problemów z brakiem wypłat dla organizatorów i operatorów, którzy [...]

Sie

Wypłaty operatorom publicznego transportu zbiorowego kwot rekompensat z tytułu honorowania uprawnień do ulg ustawowych na podstawie otrzymanych od organizatorów zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Tagi: , , ,

W nawiązaniu do artykułu z dnia 26.06.2019 r. pod adresem http://www.pigtsis.pl/pismo-pana-andrzeja-bittela-pelnomocnika-rzadu-ds-przeciwdzialania-wykluczeniu-komunikacyjnemu/ gdzie zamieszczone jest nasze wystąpienie do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wypłat przez marszałków województw należnych operatorom publicznego transportu zbiorowego kwot rekompensat z tytułu honorowania uprawnień [...]