Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

Pismo PIGTSiS do Ministerstwa Infrastruktury ws. rekompensaty finansowej za wprowadzony obowiązek wymiany tachografów analogowych i cyfrowych

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, po zebraniu informacji od naszych Członków realizujących międzynarodowe przewozy osób i rzeczy w zakresie oczekiwanej  rekompensaty finansowej za wprowadzony obowiązek wymiany tachografów analogowych i cyfrowych pierwszej generacji na tachografy cyfrowe najnowszej generacji, uprzejmie informuje, że w tej sprawie przekazała do Ministerstwa Infrastruktury stanowisko wyrażone w naszym piśmie PIGTSiS-106/P/2024 z dnia 5 lipca 2024 r. – scan tego pisma w załączeniu