Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

maj
maj

Uwagi i propozycje PIGTSIS dotyczące dalszego doprecyzowania przepisów związanych z posiadaniem bazy eksploatacyjnej przewoźnika drogowego oraz sposobu wyznaczania zarządzającego transportem przez przedsiębiorcę transportowego

Tagi: , , ,

Informujemy, że w związku  otrzymanym w dniu 2 maja 2023 r. pismem Pana Rafała Webera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, dotyczącym przepisów związanych z posiadaniem bazy eksploatacyjnej przewoźnika drogowego oraz sposobu wyznaczania zarządzającego transportem przez przedsiębiorcę transportowego [scan pisma DTD-6.4311.15.2023.5 z 28.04.2023 r. w załączeniu], Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w dniu dzisiejszym wysłała uwagi i propozycje dalszego doprecyzowania tych przepisów – scan naszego pisma PIGTSiS-107/P/2023 podpisanego przez Prezesa Zarządu PIGTSiS w załączeniu