Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

Uwagi PIGTSiS do procedowanej przez Senat zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że zostało wysłane do Sekretariatu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego pismo l. dz. PIGTSiS-125/P/2023 z dnia 13 lipca 2023 r., w którym zgłaszamy uwagi do procedowanej wczoraj, podczas obrad plenarnych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw [druk Senacki 1019] do której zostały m.in. zgłoszone dwie poprawki odnoszące się do art. 6, czyli w zmianie dotyczącej Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201), z których jedna miałaby nałożyć nowe obowiązki na przedsiębiorców i kierowców zawodowych. Scan tego pisma w załączeniu

PS. Informujemy, że:

  1. Senatorzy, którzy wnioskowali o dodanie tych dwóch poprawek – opisanych w naszym piśmie – ostatecznie je wycofali, ale zapowiedzieli kolejną inicjatywę ustawodawczą w tych sprawach.
  2. W projekcie Ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i zmianie niektórych innych ustaw, Senat w dniu 13.07.2023 r. wprowadził cztery poprawki, więc ten projekt trafi ponownie pod obrady Sejmu w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Najbliższe planowane posiedzenie Sejmu ma odbyć się 28 lipca 2023 r.