Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lip
Lip

Zwrot dopłat dla gmin za zakupione bilety szkolne

Tagi: , , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, informuje, że weszła w posiadanie pisma l.dz. DBI-3.050.40.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. jakie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Andrzej Bittel wysłał do wszystkich Wojewodów i Marszałków w sprawie zwrotu dopłat dla gmin za zakupione bilety miesięczne. Widać, że to pismo, którego skan zamieszczamy, w swojej treści jest tożsame z pismem jakie otrzymał Prezes Zdzisław Szczerbaciuk w dniu 27 lipca 2020 r. z Departamentu Budżetu Ministerstwa Infrastruktury.

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, informuje, że w dniu 27.07.2020 r. z Departamentu Budżetu Ministerstwa Infrastruktury otrzymaliśmy pismo DBI-3.050.40.2020 [kserokopia pisma w załączeniu] informujące, że gminy, które zakupiły bilety miesięczne szkolne nie miały prawa domagać się od przewoźników zwrotu należności a Urzędy Marszałkowskie były zobowiązane wypłacić należne przewoźnikom dopłaty z tytułu sprzedaży gminom biletów ulgowych miesięcznych szkolnych.

Dla pełnego zrozumienia sprawy, załączamy także kserokopię pisma jakie PIGTSiS w dniu 17 czerwca 2020 r. wysłała do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury w tej sprawie