Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

gru
gru

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że do Ministerstwa Infrastruktury zostało wysłane pismo PIGTSiS-145/P/2021 z 3 grudnia 2021 r. zawierające uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu [RCL nr 180].

Skan tego pisma w załączeniu