Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Gru
Gru

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury odnośnie zasad otrzymywania dopłat z tytułu honorowania biletów ulgowych w realizowanych przez organizatorów i operatorów przewozach o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji przekazuje w załączeniu skan pisma l.dz. DBI.3.050.79.2018.AB z 27 listopada 2018 r., w którym wyrażone jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury odnośnie zasad otrzymywania dopłat z tytułu honorowania biletów ulgowych w realizowanych przez organizatorów i operatorów przewozach o charakterze użyteczności publicznej.

Prosimy o zapoznanie się z nim i stosowanie, jeżeli podmiot pragnie uzyskać z budżetu państwa taką dopłatę.

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji nadal ma odmienne stanowisko w tej kwestii pod względem obowiązującego prawa.