Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lut
Lut

Uwagi PIGTSiS do projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, uprzejmie informuje, że do zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod poz. UC65 projektu ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, zgłosiła swoje uwagi adresowane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz do Ministerstwa Infrastruktury – w załączeniu scan naszego pisma PIGTSiS-55/P/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. z uwagami do tego projektu