Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Kolejne pismo do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka z kolejną prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zabezpieczających przewoźników przed skutkami wdrażanego Pakietu Mobilności

Tagi: , , ,

W nawiązaniu do wiadomości zamieszczonej na naszej stronie internetowej w dniu 4 grudnia 2020 r., gdzie informowaliśmy o wysłaniu do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka  – w imieniu Prezesów organizacji zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych: Pana Jana Buczka – ZMPD, Pana Macieja Wrońskiego – TLP, Pana Piotra Litwińskiego – OZPTD, Pana Zdzisława Szczerbaciuka – PIGTSiS, pisma z dnia 3 grudnia 2020 r., z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych polegających na przygotowaniu projektu odpowiednich zmian w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o czasie pracy kierowców, dostosowującego polski system wynagradzania kierowców do wymagań jakie nakładają przepisy dyrektywy (UE) 2018/957, informujemy, że w dniu 4 lutego 2021 r. Prezesi tych samych czterech organizacji wysłali kolejne pismo do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka z kolejną prośbą o podjęcie działań legislacyjnych zabezpieczających przewoźników przed skutkami wdrażanego Pakietu Mobilności.

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo l.dz. DTD.5.4410.4.2021 z dnia 20 kwietnia 2021r., podpisane przez Sekretarza Stanu Pana Rafała Webera, będące formalnie odpowiedzią na pismo czterech Organizacji z dnia 4 lutego 2021 r. a faktycznie na pismo czterech Organizacji z dnia 3 grudnia 2020 r., w którym poinformowano nas o kierunkach zamierzonych zmian prawnych w tych poruszanych sprawach płacowych dla kierowców zawodowych.

Bardzo prosimy naszych Członków o zapoznanie się z tą korespondencją, ponieważ konsekwencją wprowadzenia przez Rząd zamierzonych zmian będzie znaczne podniesienie płac oraz kosztów pracy w transporcie drogowym, nie tylko międzynarodowym ale także krajowym