Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

sie
sie

Dodatkowe szkolenie dla jst dotyczące składania wniosków o dofinansowanie i zawarcie umowy z operatorem na linie użyteczności publicznej w roku 2019

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że w związku z zainteresowaniem i kierowanymi do nas pytaniami w sprawie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz.U. poz.1123) szczególnie w aspekcie przygotowania materiałów do złożenia wniosku o dofinansowywanie z przedmiotowego Funduszu przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizuje dla zainteresowanych podmiotów dodatkowe szkolenie dotyczące : „Przygotowania JST do złożenia wniosków o dofinansowanie, a następnie zawarcie umowy z operatorem na linie użyteczności publicznej w roku 2019″.

Spotkanie szkoleniowe zostanie zorganizowane w dniu 7 sierpnia 2019r. (środa) w Starostwie Powiatowym w Opatowie (sala konferencyjna); 27-500 Opatów, ul. H. Sienkiewicza 17.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9 30 i powinno zakończyć się około godz. 15 00.

W załączeniu (do pobrania na dole strony) przesyłamy kartę uczestnictwa, którą prosimy przesłać faxem do Izby na numer 22 822 19 20 lub e- mailem  pigtsis@pigtsis.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.08.2019 r.

Ponieważ organizacja spotkań powoduje generowanie kosztów prosimy o ich pokrycie.
Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi: 184, 50 złotych za osobę. (150,00 plus podatek VAT 23%)

Jednostki Samorządu Terytorialnego pragnące, aby wystawiona faktura nie zawierała podatku VAT, proszone są o nadesłanie stosownego- wymaganego prawem- oświadczenia w tej sprawie.

Wpłatę należy przekazać w dniu zgłoszenia na konto PIGTSiS

Nr: 43 1240 6003 1111 0000 4946 5239 – kserokopię przelewu proszę załączyć do zgłoszenia.

Serdecznie zapraszamy zainteresowane Osoby- Przedstawicieli /pracowników z Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz członków PIGTSiS do wzięcia udziału w spotkaniu szkoleniowym (każdy uczestnik otrzyma Certyfikat/Zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu).

 

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Zdzisław Szczerbaciuk