Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

paź
paź

Zbliżający się termin wdrożenia nowych wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej tj. systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS)

Tagi: ,

W załączeniu przekazujemy otrzymane z Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo L. Dz. DSMiM-WPBW-0816-4-1/2021(3) z dnia  11 października 2021 r. [w załączeniu skan tego pisma] informujące o zbliżającym się terminie wdrożenia nowych wielkoskalowych systemów informacyjnych Unii Europejskiej tj. systemu wjazdu/wyjazdu (EES) oraz europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS). W tym celu niezbędna jest rejestracja przez krajowych przewoźników lotniczych, morskich oraz autobusowych realizujących transport międzynarodowy, poza granice UE.

Szczegóły rejestracji przewoźników są opisane w art. 10 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/1224 z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących warunków działania usługi sieciowej oraz przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych mające zastosowanie do usługi sieciowej, a także środków rozwoju i technicznego wdrożenia usługi sieciowej przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 i uchylające decyzję wykonawczą Komisji C(2019) 1230 oraz  2021/1217 z dnia 26 lipca 2021 r. ustanawiające zasady i warunki dokonywania przez przewoźników zapytań weryfikacyjnych, przepisy dotyczące ochrony danych i bezpieczeństwa systemu uwierzytelnienia przewoźników, a także procedury awaryjne w przypadku braku technicznej możliwości.

 

Wszelkie informacje dotyczące sposobu rejestracji przewoźników, w tym:

  • dokument opisujący proces (tzw. Introductory Letter}
  • formularz rejestracyjny

zostały opisane na stronie internetowej https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/Organisation/working-group-for-carriers.

 

W załączeniu scan pisma z MSWiA.

 

Ponadto informujemy, że akty prawne dotyczące tej sprawy, czyli:

  1. a) „ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/1224 z dnia 27 lipca 2021 w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących warunków działania usługi sieciowej oraz przepisów dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych mające zastosowanie do usługi sieciowej, a także środków rozwoju i technicznego wdrożenia usługi sieciowej przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2226 i uchylające decyzję wykonawczą Komisji C(2019) 1230” można zaleźć pod linkiem: file:///C:/Users/Marosz/Downloads/l_26920210728pl00460057.pdf.pl%20(1).pdf

 

  1. b) „ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2226 z dnia 30 listopada 2017 r. ustanawiające system wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich i danych dotyczących odmowy wjazdu w odniesieniu do takich obywateli oraz określające warunki dostępu do EES na potrzeby ochrony porządku publicznego i zmieniające konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenia (WE) nr 767/2008 i (UE) nr 1077/2011” można znaleźć pod linkiem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2226&from=PL