Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Uwagi PIGTSiS do procedowanej przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zmiany druku „OC – oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym”

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że w dniu 9 marca 2023 r. skierowała do Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pana Alvina Gajadhura pismo l.dz. PIGTSiS-88/P/2023 zawierające nasze uwagi do procedowanej przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego zmiany druku „OC – oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym” – scan tego pisma w załączeniu.

Na wyżej wymienione nasze pismo otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez Dyrektorkę Biura ds. Transportu Międzynarodowego – pismo nr BTM.070.14.2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.– scan tego pisma w załączeniu.

Podejście Dyrektorki Biura ds. Transportu Międzynarodowego jest bardzo dziwne. Z treści tego pisma wynika, że w tym druku OC prawie nic nie trzeba zmieniać, ponieważ ma to być „czytelny i prosty do wypełnienia druka w przypadkach wątpliwych pracownicy BTM wzywają do składania dodatkowych wyjaśnień. Zdaniem Pani Dyrektor nie jest także potrzebne wpisanie i podpisanie „Oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych”.

Więc, jeżeli te druki „OC – oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym” są tak wnikliwie badane, jak zapewnia Pani Dyrektor BTM, to dlaczego w bazie KREPTD przecież nadzorowanej przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, jest tak dużo przypadków zarządzania transportem jednocześnie nawet w ponad 100 firmach przewozowych?

Kto imiennie w Głównym  Inspektoracie Transportu Drogowego oraz w Ministerstwie Infrastruktury jest więc odpowiedzialny za tyle nieprawidłowości, o których od lat informowały niektóre organizacje zrzeszające przewoźników,  co zostało potwierdzone już przez akcyjnie uruchomioną kontrolę tylko kilkunastu firm przewozowych, skoro wiadomo, że tych firm z takimi nieprawidłowościami są raczej tysiące? Jeszcze gorzej jest – naszym zdaniem – z tak samo „wnikliwie” prowadzoną weryfikacją zgłaszanych baz eksploatacyjnych – zarówno w GITD jak i w Starostwach.

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji  nadal oczekuje, że Ministerstwo Infrastruktury wreszcie przygotuje dogłębną nowelizację wielu ustaw regulujących warunki uczciwego prowadzenia działalności gospodarczej, przez co będzie możliwe wyeliminowanie obecnych patologicznych sytuacji, które bardzo niekorzystnie wpływają na warunki uczciwej konkurencji, zarówno w międzynarodowym jak i krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy.