Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Mar
Mar

Spotkanie informacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w odpowiedzi na szerokie zainteresowanie zmianami w prawie dotyczącym transportu pasażerskiego w szczególności w związku z pojawieniem się projektu nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (druk z dnia 1 marca 2019 r.) oraz projektem nowego aktu prawnego – ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk z dnia 11 marca 2019 r.), planuje zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego planowanych zmian.

Celem spotkania będzie szczegółowe omówienie zmian w systemie funkcjonowania PTZ oraz omówienie działań jakie będą konieczne do wdrożenia przez przedsiębiorców oraz JST.

Spotkanie informacyjne zostanie zorganizowane w dniu 27 marca 2019 r. (środa) w „Pensjonacie nad Zalewem” w miejscowości 62-571 Stare Miasto k.Konina, ul. Wypoczynkowa 3. (Pensjonat znajduje się przy drodze krajowej nr 25, po zjeździe z autostrady A2 na węźle Modła w kierunku Konina)

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 i potrwa do ok. godz. 15.00.

W załączeniu (na dole strony) do pobrania Karta Uczestnictwa, którą należy wysłać do nas faxem (22 822 19 20) lub mailem na adres pigtsis@pigtsis.pl w nieprzekraczanym terminie do dnia 25.03.2019.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu wynosi 123,00 zł za osobę (100 zł plus podatek VAT 23%)

Wpłatę należy przekazać w dniu zgłoszenia, na konto PIGTSiS:

43 1240 6003 1111 0000 4946 5239

Prosimy o załączanie potwierdzenia wpłaty do Karty Uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy członków PIGTSiS oraz zainteresowane osoby z jednostek samorządu terytorialnego a także przewoźników od wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym.

W załączeniu do pobrania Karta Uczestnictwa oraz Pismo Informacyjne: