Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Mar
Mar

Stanowisko Forum Transportu Drogowego dotyczącego Tarczy Antykryzysowej w transporcie drogowym

Tagi: , ,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2020 r. odbyło się spotkanie Sygnatariuszy Forum Transportu Drogowego, którego Prezes Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji Pan Zdzisław Szczerbaciuk jest jednym z trzech współprzewodniczących.

Sygnatariusze FTD przyjęli załączone do tej informacji stanowisko, które w dniu 26 marca 2020 r. [w godzinach porannych] zostało już przekazane do strony rządowej i parlamentarnej.

Film do posiedzenia Forum Transportu Drogowego z dnia 25 marca 2020 r.: https://www.youtube.com/watch?v=cUo9i-z8Vzc&feature=youtu.be

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu odpowiedział na kilka pytań zadanych przez Redakcję Trans.INFO w sprawie szykowanego większego materiału analitycznego dotyczącego Tarczy Antykryzysowej, zaraz po przegłosowaniu w Sejmie jej ostatecznego kształtu. Tekst będzie pisany ściśle z myślą o branży TSL.

„Nie wiem co mam Pani odpisać. To co Pani określa Tarczą Antykryzysową, jest w zasadzie działaniem strikte propagandowym – miliardy fruwają ale w postaci i niezmaterializowanej.

 

Ja mogę generalnie odnieść się do pytań z pozycji publicznego transportu zbiorowego osób (PTZ). Inni Prezesi na pewno napiszą dużo o przewozie rzeczy, szczególnie w transporcie międzynarodowym, Ponadto jako współprzewodniczący Forum Transportu Drogowego wypracowywałem także stanowisko tego organu w tej sprawie, dlatego poruszone w tym stanowisku problemy pominę.

 

1)         Kwestia pracy cudzoziemców w PTZ występuje sporadycznie i nie jest dla nas większym problemem;

2)         Leasingi także występują sporadycznie, ale tak na marginesie dlaczego ustawa nie przewiduje pomocy przy zakupie na raty, umowie długotrwałego użyczenia itp.?;

3)         Wsparcie pracowników należy zawsze rozważać ze wsparciem przedsiębiorcy, jeżeli wsparcia nie otrzyma przedsiębiorca to należy mówić o problemie byłych pracowników – osób bezrobotnych.

Wsparcie jest stosunkowo skromne i ograniczone w czasie przez ustawę, a co będzie jeżeli stan epidemii będzie trwał 3,4 lub więcej miesięcy, oraz co będzie jak przedsiębiorcy realizujący PTZ nie będą mieli po okresie epidemii środków na uruchomienie działalności gospodarczej?

4)         W sprawach składach ubezpieczeniowych przyjęte rozwiązania są niewystarczające – powinno się przyjąć zasadę, ze w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim w okresie zachorowania lub na przymusowej kwarantannie – składki obciążają ZUS od pierwszego dnia takiego zwolnienia. Ponadto jeżeli stan obowiązkowego zawieszenia działalności w transporcie publicznym będzie trwał ponad 4 tygodnie to powinno nastąpić umorzenie składek za ten okres całkowicie lub co najmniej w wysokości 50 % kwot które zostały przesunięte w czasie.

Podobny mechanizm powinien zostać zastosowany przy zobowiązaniach podatkowych (Chodzi o te podatki, które będą obciążały przedsiębiorcę faktycznie)

5)         Powinien zostać utworzony fundusz z którego przedsiębiorcy mogliby zaciągnąć pożyczkę do wysokości przychodów jakie osiągają przeciętnie w okresie czasu jaki będzie odpowiedni do czasu trwania stanu epidemii. Fundusz ten powinien być oprocentowany symbolicznie – maks. Do 02 % w skali roku. Okres spłaty powinien trwać do 48 miesięcy. Przedsiębiorcy PTZ, którzy spłaca pożyczkę w okresie krótszym powinni otrzymać bonifikatę w postaci częściowego umorzenia kredytu;

6)         W branży PTZ powinien być niezwłocznie aktywnie wykorzystany Fundusz Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej. Fundusz ten w drodze szczególnego wyjątku powinien umożliwić także wsparcie przewozów publicznych które nie są przewozami użyteczności publicznej poprzez jednorazową dotację do utraconej pracy przewozowej w transporcie regularnym.

 

Zdzisław Szczerbciuk

Prezes zarządu PIGTSiS

 

Warszawa, dn. 27 marca 2020 r.”