Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

paź
paź

Pismo PIGTSiS do Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury o problemach przedsiębiorców realizujących przewozy publiczne

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, informuje, że wystosowała pismo l. dz. PIGTSiS-123/P/2021 z 1 października 2021 r. do Pana Andrzeja Adamczyka

Ministra Infrastruktury, w którym informujemy o problemach zgłaszanych przez naszych Członków na odbytym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu naszych Członków, w tym problemach nękającymi przedsiębiorców realizujących przewozy publiczne osób autobusami i o dalszym braku zdecydowania Rządu w określeniu, jaki model przewozów autobusowych ma obowiązywać w Polsce oraz o wyrażanych niezadowoleniach związanych z brakiem reakcji Ministerstwa Infrastruktury na wnioski właścicieli Stacji Kontroli Pojazdów odnośnie korekty opłat za badania techniczne pojazdów niezmienianych od 2004 roku. Opłaty te nadal są pobierane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów [Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2261]. Systematyczny wzrost kosztów: pracy, niezbędnego wyposażenia stacji oraz energii, powoduje, że działalność ta znajduje się na skraju rentowności. Nasi Członkowie nie rozumieją, dlaczego Minister Infrastruktury przez 17 lat nie dokonywał oceny kosztów i sukcesywnie nie urealniał stawek za badania techniczne pojazdów samochodowych. Oczekujemy, że tym razem taka ocena kosztów zostanie wykonana i te stawki opłat zostaną urealnione.

Jednocześnie, informujemy, że w pełni popieramy działania Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów w tej sprawie