Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Pismo do Pana Kazimierza Klaina  – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w sprawie Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [druk Senacki 106], z naszymi uwagami i propozycjami dodatkowych zapisów do tego projektu

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, w nawiązaniu do wiadomości z dnia 29 kwietnia 2020 r., zamieszcza scan kolejnego naszego pisma PIGTSiS-162/P/2020 z 4 maja 2020 r., tym razem adresowanego do Pana Kazimierza Klaina  – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych oraz do wiadomości Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, w sprawie Ustawy z dnia 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 [druk Senacki 106], z naszymi uwagami i propozycjami dodatkowych zapisów do tego projektu. Ponieważ podczas prac w Sejmie żaden z Posłów nie wykazał zainteresowania losem przewoźników autobusowych i grożącą falą ich upadłości spowodowaną brakiem od 15 marca br. 95% poprzednich przychodów, po raz kolejny, tym razem w Senacie prosimy o objęcie pomocą finansową wszystkich przedsiębiorców realizujących publiczny transport zbiorowy.