Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

paź
paź

Konferencja Naukowo-Techniczna „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów” PublicTrans 2018

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie przedstawia poniżej prezentację, jaka będzie podstawą do wystąpienia Prezesa Zarządu PIGTSiS na XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów” PublicTrans 2018 w dniu 25 października 2018 r. w Zakopanem.

Prezentacja poświęcona jest problemom koncepcyjnym nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w związku z ciągłymi zmianami modelu wg którego ma funkcjonować w Polsce publiczny transport zbiorowy w zakresie drogowego transportu osób. [w załączeniu prezentacja -Zakopane – 25 10.2018]

Jednocześnie Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie obserwuje ciągłe wycofywanie się przedsiębiorców z rynku regularnych przewozów osób. Coraz większe obszary kraju są pozbawione komunikacji publicznej. Aby zobrazować problem braku komunikacji autobusowej, na przykładzie województwa podlaskiego, pomorskiego, wielkopolskiego oraz całego Kraju, PIGTSiS opracowała graficzne mapy przedstawiające procentowy udział miejscowości objętych komunikacją publiczną w różnych przedziałach dnia, a także w soboty i niedziele oraz w okresie wakacji letnich [w załączeniu mapy]:

Do pobrania załączone pliki: