Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Kolejne pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, informujące o trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców zajmujących się realizacją przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, informuje, że w dniu 23.11.2020 r. wystosowała kolejne pismo do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, w którym po raz kolejny informujemy o trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców zajmujących się realizacją przewozu osób w ramach publicznego transportu zbiorowego. Ma to związek z ostatnimi informacjami ogłoszonymi przez Pana Premiera o kolejnych zamiarach w ograniczeniu funkcjonowania poszczególnych sektorów gospodarki, w tym w szczególności związane z ponownym zawieszeniem nauki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do końca stycznia 2021 r.. Ponieważ przewidujemy całkowity upadek międzymiastowych autobusowych przewozów autobusowych i trwałą likwidację zdecydowanej większości linii komunikacyjnych na skutek przyczyn ekonomicznych i braku opłacalności ich dalszego funkcjonowania, więc informujemy o tym Pana Premiera przedstawiając skutki takich działań oraz wskazujemy na konieczność udzielenia pomocy finansowe dla tych przedsiębiorców. W załączeniu skan naszego pisma l. dz. PIGTSiS-263/P/2020 z dnia 23.11.2020 rok

W załączeniu skan pisma PIGTSiS -263/P/2020 z dnia 23.11.2020 r. oraz skan pisma z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów l.dz. BPRM.218.3.77.2020(4)/KG z 26.11.2020 r. skierowanego do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, zalecą rozpatrzenie naszych postulatów, zgodnie z posiadanymi przez Ministerstwo Infrastruktury kompetencjami