Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Badania ankietowe w transporcie drogowym osób

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje swoje usługi w zakresie przeprowadzania różnego rodzaju badań dotyczących komunikacji publicznej, a w szczególności:

  • badania ankietowe w komunikacji miejskiej mające na celu ustalenie ilości pasażerów korzystających z różnych rodzajów biletów (normalne, ulgowe, bezpłatne, rodzaje zwolnień z opłat) oraz oszacowanie na podstawie wyników badań kwoty refundacji z tytułu honorowania ulg i zwolnień z opłat ustalonych przez Radę Miasta (Referencje: Urząd Miejski w Kaliszu – kwiecień 2004, kwiecień 2005, maj 2006, wrzesień 2006, grudzień 2006, kwiecień 2007, wrzesień 2007; Urząd Miejski we Włocławku – październik 2005; Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim – październik 2006; MZK w Ostrowie Wlkp. – kwiecień 2008),
  • badania potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej (Referencje: Urząd Miejski w Tomaszowie Mazowieckim – październik 2006; MZK w Ostrowie Wlkp. – kwiecień 2008).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta w Poznaniu:
ul. Lechicka 59, 61-695 Poznań
tel. 061 822 60 77, tel./fax 061 822 66 72
e-mail: poznan@pigtsis.pl