Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Badania ankietowe w transporcie drogowym osób

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje swoje usługi w zakresie przeprowadzania różnego rodzaju badań dotyczących komunikacji publicznej. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Dziale Obsługi Klienta w Poznaniu:
ul. Lechicka 59, 61-695 Poznań
tel. 061 822 60 77, tel./fax 061 822 66 72
e-mail: poznan@pigtsis.pl

Dziale Obsługi Klienta w Białymstoku:
ul. Octowa 3 lok. 19, 15-399 Białystok
tel. 453 022 848 lub 603 958 683
e-mail: bialy@pigtsis.pl