Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Oprogramowanie dla przewoźników i administracji samorządowej

Oprogramowanie RJA służy wyłącznie wprowadzaniu i modyfikacji danych. Oprogramowanie NIE jest konieczne do korzystania z funkcji informacyjnych systemu.

 

Wymagania sprzętowe i systemowe

Jak zainstalować oprogramowanie?

Jak zdeinstalować oprogramowanie?

Problemy z nawiązaniem łączności z bazą danych

Uaktualnienia

Opis uaktualnień

 


Wymagania sprzętowe i systemowe

Każdy komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows XP lub wyższym z dostępem do internetu.

UWAGA: podawane poniżej procedury dotyczą systemu Windows XP. W przypadku nowszych systemów operacyjnych mogą wystąpić różnice! Proszę skonsultować się z administratorem lub lokalnym informatykiem.

 

Jak zainstalować oprogramowanie?

1. Na dysku twardym komputera założyć dowolny roboczy katalog tymczasowy. Skopiować z serwera plik BDE_W7  (4.19 MB) oraz plik setup.zip (4.53 MB) i umieścić je w utworzonym katalogu.

 

2. W pierwszej kolejności instalujemy bde klikając na plik BDE_W7..

 UWAGA: tego oprogramowania nie muszą instalować użytkownicy, którzy eksploatowali stary system, gdyż był on już zainstalowany przy instalacji    poprzedniego systemu.

 

3. W drugiej kolejności rozpakowujemy plik setup.zip i uruchamiamy plik setup – zainstalowana zostanie aplikacja: „Rozklad” umożliwiająca wprowadzanie, modyfikację danych i inne funkcje związane z obsługą rozkładu jazdy. W trakcie instalacji będziemy mieli możliwość utowrzenia skrótów potrzebnych do uruchomienia programu. Po instalacji  automatycznie zostanie pobrana z serwera najnowsza aktualizacja. Po aktualizacji system jest gotowy do użytku.

UWAGA: należy przed pierwszym uruchomieniem w systemie W7, W8 kliknąć na ikonę programu na pulpicie prawym przyciskiem myszki i wybierając właściwości ustawić zgodność z systemem Win. XP (SP3)

Jeżeli po uruchomieniu program nie będzie działał należy usunąć z katalogu C:TEMP_R    plik    NetlogR2.dat
4. Po instalacji systemu katalog roboczy, w którym znajdowały się pliki instalacyjne, można skasować – nie jest on już potrzebny.

„Informujmy, że Firma NODUS (administrator sieci i bazy danych R.J.A) zmienił parametry połączenia do bazy Rozklad.
W przypadku gdyby aplikacja rozklad nie działała należy zmienić parametry połączenia w źródłach danych ODBC.
– wybrać zakładkę „Systemowe DSN”
-wybrać bazę ROZKLAD_ATP, serwer:  rozklad.nodus.pl albo 80.72.40.181
– kliknąć  ( odznaczyć opcję: „określ port dynamicznie”) zaznaczyć nr portu 14766

W razie problemów z instalacją lub aktualizacją rozkładu proszę dzwonić na numer 603 958 683 (Rafał Kupczewski – PIGTSiS w Białymstoku) lub pisać na mail bialy@pigtsis.pl.

W załączeniu instrukcja – jak dokonać zmian w paramterach połączeń

Oraz instrukcja – jak instalować aplikację na starszych systemach

 

W razie problemów z instalacją RJA na systemach VISTA prosimy o kontakt.

 

Jak zdeinstalować oprogramowanie?

  1. Na ekranie pulpitu WINDOWS nacisnąć klawisz START.
  2. Włączyć opcję „Panel sterowania”.
  3. W wyświetlonym oknie „Panel sterowania” znaleźć i zaznaczyć myszą program „Rozklad”
  4. Na wskazanym programie, po prawej jego stronie, pojawi się klawisz „Dodaj/Usuń” – należy go nacisnąć, a w pojawiającym się komunikacie należy decyzję zatwierdzić naciskając klawisz „Tak” – wskazany stary program zostanie odinstalowany (skasowany).

Kłopoty z łączeniem się z bazą danych

Po zainstalowaniu nowego oprogramowania może okazać się, że system nie pozwala się uruchomić podając, że nie widzi centralnej bazy danych. Jest to informacja, że wyjście komputera na sieć internetową jest zablokowane. Nie ma to nic wspólnego z dostępem do stron internetowych. Strony internetowe mogą być widoczne, a system „Centralnej informacji dla pasażerów w zakresie komunikacji autobusowej” nie pozwala się uruchomić. Należy wówczas skontaktować się z administratorem własnej sieci komputerowej i poprosić o otwarcie w sieci lokalnej portu o numerze 14766 (jest to wyjście do łączenia się z bazą danych serwera centralnego). Po tej interwencji administratora oprogramowanie powinno zobaczyć bazę.

 

Aktualizacja systemu

Aktualizacja oprogramowania odbywa sie automatycznie. Jeżeli uruchomisz program następuje automatyczne sprawdzanie na serwerze FTP, czy jest nowsza wersja programu. Jeżeli jej nie ma system zostanie uruchomiony w wersji dotychczasowej i można na nim pracować. Jeżeli program stwierdzi obecność nowej wersji to wyświetli informację „Wersja programu, której używasz jest nieaktualna!!! Pobierz aktualną wersję programu.” – naciśnięcie klawisza OK spowoduje automatyczne uaktualnienie programu i jego uruchomienie.

 

Opis uaktualnień

Na stronie WWW nie są podawane informacje o zmianach w systemie. Całą historia zmian umieszczona jest w oprogramowaniu w module „Informacja o zmianach w programie”).