Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

wrz

25 – lecie PIGTSIS

Oficjalne logo obchodów 25 – lecia PIGTSiS: Film prezentujący historię 25 – lecia PIGTSiS:   Film zarejestrowany w dniu 3 października 2019 roku w Pałacyku Lubomirskich w Warszawie przedstawiający przebieg uroczystości 25 – lecia PIGTSiS (wersja zarejestrowana na żywo):   Film zarejestrowany w dniu 3 października 2019 roku w Pałacyku [...]