Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

wrz
wrz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji

Tagi: ,

W dniu 22 września 2022 r. w Starym Mieście k/Konina odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji. W trakcie ZWZ:

 1. Zatwierdzono bilans oraz rachunek wyników za rok 2021 r.
 2. Przejęto Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, udzielono absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz przyjęto niezbędne uchwały.
 3. Dokonano wyboru Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na kadencje 2022-2025 w składzie:
 • Zdzisław Szczerbaciuk – Prezes Zarządu
 • Franciszek Kowaluk – Wiceprezes Zarządu
 • Henryk Leszczyński – Wiceprezes Zarządu
 • Józef Słowikowski – Wiceprezes Zarządu
 • Stanisław Wodyński – Wiceprezes Zarządu
 1. Dokonano wyboru Sądu Koleżeńskiego Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji na kadencje 2022-2025 w składzie:
 • Piotr Bieńkowski – Przewodniczący
 • Sławomir Gozdalik – Członek
 • Krzysztof Mordzak – Członek