Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

wrz
wrz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 16 września 2020 r

Tagi: , , ,

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że w dniu 16 września 2020 r. od godziny 11.00 do 15.30 w Hotelu „Ibis Styles Warszawa West” w Morach koło Warszawy odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS. W trakcie ZWZ jednogłośnie przyjęto 7 uchwał, m.in. w zakresie:

– przyjęcia sprawozdania finansowego oraz rachunku strat i zysków za 2019 r.,

– przyjęcia sprawozdania Zarządu PIGTSiS i sprawozdania Rady Nadzorczej,

– udzielenia absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej PIGTSiS,

– zatwierdzono także program działania Zarządu PIGTSiS na lata 2020/2021.

W drugiej części posiedzenia uczestniczył Pan Bogdan Oleksiak – Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. Pan Dyrektor przedstawił zamierzenia Ministerstwa Infrastruktury w zakresie ukształtowania modelu dalszego funkcjonowania autobusowego publicznego transportu zbiorowego w kraju. Jednocześnie obecni na sali Członkowie zadawali dużo szczegółowych pytań na które Pan Dyrektor udzielał odpowiedzi.