Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS – 19 czerwca 2018 r.

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. odbędzie się zwołane uchwałą zarządu posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS.

Na stronie PIGTSiS została umieszczona informacja o uchwale Zarządu Izby z dnia 4 kwietnia 2018 r. zwołująca ZWZ oraz porządek tego zgromadzenia.

Posiedzenie ZWZ odbędzie się w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, Jachranka 81, 05-140 Serock.

Rozpoczęcie ZWZ nastąpi o godz. 15.00. Rejestracja uczestników ZWZ w godz. 13.00 – 14.45

Materiały na walne zostaną udostępnione członkom najpóźniej w dniu 30 maja 2018 r. poprzez zamieszczenie ich na stronie PIGTSiS.

Zakończenie ZWZ planowane jest na godz. 18.00

Uczestnicy ZWZ za udział w Zgromadzeniu nie ponoszą żadnych kosztów.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu ZWZ Izby, na prośbę części Członków naszej organizacji odbędzie się dla zainteresowanych – spotkanie koleżeńskie przy ognisku.

Szczegółowy program spotkania koleżeńskiego:

19 czerwca 2018 r.

  • godz. 13.00 – 14.30 – zakwaterowanie w hotelu osób, które będą brały udział w spotkaniu koleżeńskim
  • godz. 14.00 – 14.45 – obiad
  • godz. 19.00 – po posiedzeniu ZWZ PIGTSiS – spotkanie koleżeńskie, dla osób które zadeklarują chęć uczestnictwa

20 czerwca 2018 r.

  • godz. 8.00 – śniadanie
  • po śniadaniu – zakończenie spotkania

Koszt uczestnictwa w spotkaniu koleżeńskim wynosi 442,80 zł za osobę w pokoju dwuosobowym (360,00 zł + VAT 23%). Istnieje możliwość samodzielnego zakwaterowania uczestnika spotkania. W tym przypadku koszt uczestnictwa wynosi 565,80 zł za osobę (460,00 zł + VAT 23%). Koszt uczestnictwa dla osób, które nie chcą korzystać z noclegu wynosi 319,80 zł za osobę (260,00 zł + VAT 23%).

Karta uczestnictwa w załączeniu do pobrania poniżej. Kartę prosimy przesłać faxem do IZBY na nr 22 822 19 20 lub na mial pigtsis@pigtsis.pl do dnia 25.05.2018 r.

Odwołanie zgłoszenia po dniu 25 maja 2018 r. wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia opłaty za udział w spotkaniu.

Wpłatę należy przekazać w dniu zgłoszenia na konto PIGTSiS:

43 1240 6003 11111 0000 4946 5239

Uiszczenie należności jest warunkiem zarezerwowania miejsc.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w ZWZ Izby, a zainteresowanych do wzięcia udziału w tradycyjnym spotkaniu koleżeńskim.