Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lip
lip

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 16 września 2020 r

Tagi: ,

Informacja dla członków Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji

Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenia Członków PIGTSiS w dniu 16 września 2020 r.

Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu „Ibis Styles Warszawa West” w Morach koło Warszawy, adres: ul. Poznańska 33 05-850 Mory o godzinie 11.oo

W załączeniu przekazujemy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji, stanowiący załącznik do w/w uchwały.

Materiały na Walne zostaną udostępnione członków najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2020 r. poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowe PIGTSiS. Zakończenie ZWZ PIGTSiS przewidujemy ok. godz. 14.oo.”