Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lut
Lut

Zmiany w sprzedaży druków

Tagi:

W związku z dokonaną w art. 34 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2018 r. [Dz. U. z 2017 r. poz. 2371] gdzie w dokonano nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,  informujemy, że chwili obecnej jednostki samorządu terytorialnego nie mają podstawy prawnej do wydawania dokumentów:

  • Potwierdzenia zgłoszenia przewozu,
  • Wypisu z potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

W związku z powyższym PIGTSiS ma obecnie w sprzedaży w/w druki wg wzorów określonych w załącznikach nr 2 i nr 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 40, poz. 205.  Nowe druki zostaną wydrukowane w momencie uchwalenia kolejnej nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i ustaleniu od jakiego dnia jednostki samorządu terytorialnego będą mogły wydawać w/w dokumenty.

Więcej na temat dystrybucji druków do przeczytania tutaj