Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Zmiany w ilości przewożonych pasażerów w autobusach! – aktualizacja informacji z dnia 5 maja

Tagi: , ,

Przepraszamy, ale pospieszyliśmy się z poprzednią informacją z dnia 5 maja 2021 r. o zmianach w ilości przewożonych pasażerów w autobusach!

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że w dniu 6 maja 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 861 ukazało się kolejne nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdzie przedłużono do 15 maja 2021 r. ograniczenia dotyczące ilości przewożonych pasażerów we wszystkich pojazdach samochodowych, w tym także w autobusach oraz w środkach publicznego transportu zbiorowego.

Nadal jest to określone w § 24 i  § 25 tego nowego Rozporządzenia, które we fragmentach cytujemy:

„§ 24. 1. Do dnia 14 maja 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art.4ust.1pkt14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 30% miejsc siedzących niezajętych;

3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących;

§ 24.2. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

2) środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcądanym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

3) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9osób łącznie z kierowcą –danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących;

§25. 1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

  1. ) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;

Z w/w Rozporządzeniem w całości można zapoznać się pod linkiem: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf